Poniżej przedstawiamy cennik prac projektów architektonicznych, budowlanych i instalacyjnych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie wolnostojącej lub pierzejowej oraz dla budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej lub segmentowej – dla osiedli jednorodzinnych. 

Budynek wielorodzinny cena

cennik mieszkaniówek
PROJEKTY BUDOWLANE cena:

budynków wielorodzinnych /mieszkaniówki:

IProjekt wielobranżowy – indywidualny projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego -> projekt bloku jako budynku nowego* (PK – pełna koncepcja z wizualizacjami i układem mieszkań; PA-B – architektura, PZT z instalacjami, opis, Pozwolenie na Budowę; PT – pełny techniczny – konstrukcja + wszystkie instalacje wewnętrzne)
1800 – 1500 m295 – 105 zł za m2Cena netto za m2 powierzchni PUM + cena za miejsca postojowe
21500 – 3000 m275 – 85 zł za m2Cena netto za m2 powierzchni PUM + cena za miejsca postojowe
33000 – 5000 m265 – 75 zł za m2Cena netto za m2 powierzchni PUM + cena za miejsca postojowe

usług w budynkach wielorodzinnych:

IIProjekt wielobranżowy – indywidualny projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego -> projekt bloku jako budynku nowego* (PK – pełna koncepcja z wizualizacjami i układem mieszkań; PA-B – architektura, PZT z instalacjami, opis, Pozwolenie na Budowę; PT – pełny techniczny – konstrukcja + wszystkie instalacje wewnętrzne))
1100 – 200 m2105 zł za m2Cena netto za m2 powierzchni PUU + cena za miejsca postojowe
2200 – 500 m295 zł za m2Cena netto za m2 powierzchni PUU + cena za miejsca postojowe
3500 – 1000 m285 zł za m2Cena netto za m2 powierzchni PUU + cena za miejsca postojowe

miejsc postojowych w budynku wielorodzinnym:

IIIProjekt wielobranżowy – cena miejsca postojowego w zależności od lokalizacji wraz z konieczną infrastrukturą i wymaganymi instalacjami oraz sprawami konstrukcyjnymi (miejsce na ternie według przepisów GRATIS)
1garaż
nadz.
300 zł/szt.Cena netto za jedno miejsce w garażu nadziemnym jedno lub dwustanowiskowym
2garaż podziemny500 zł/szt.Cena netto za jedno miejsce w garażu podziemnym jednopoziomowym lub w garażu naziemnym wielostanowiskowym zamkniętym
3garaż wielopoz.800 zł/szt.Cena netto za jedno miejsce w garażu podziemnym dwu- i wielopoziomowym lub w garażu z platformami
Uwagi i suplementy do cennika architektonicznego – bloki

*TABELE I i II i III stanowi projekt budynku nowego potrzebny do rozpoczęcia budowy, tj. z architekturą i konstrukcją, z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi na terenie (bez projektów wykonawczych, aranżacyjnych i bez marketingu) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z relacjami z urzędem jako pełnomocnik. W myśl nowym przepisów Ustawy Prawo Budowlane nasza dokumentacja zawiera projekt budowlany (w tym archit.-budowl. + PZT) oraz techniczny instalacji i konstrukcji w fazie budowlanej. W pracowni BIAMS nie ma możliwości oddzielenia poszczególnych faz lub zamówień cząstkowych. Jedynie zaleca się wydzielić koncepcję projektową z analizami terenu.

Dla przykładu koszt projektu współczesnego budynku wielorodzinnego o pow. całkowitej około 3500 m2 (ok. 1800 mPUM + garaż podziemny 1000 m2, ok. 30 miejsc post. + usługi np. 200 m2 ) na pozwolenie na budowę z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz konstrukcją budowlaną z obliczeniami wyniesie od 160000 zł netto z koncepcją,  pozwoleniami i załącznikami. W tym koncepcja z wizualizacjami w cenie od 20000 zł netto. 
Po stronie Klienta będą tylko WZ lub MPZP, warunki zasilania i umowy z gestorami, mapa do celów projektowych, wjazd na teren oraz badania gruntowe, czym też możemy się zająć za dodatkową opłatą.
Cennik koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego – wielomieszkaniowego -> koncepcja architektoniczno-urbanistyczna ze wstępnymi analizami terenu
budynek wielorodzinny Warszawa

Istnieje możliwość oddzielnego zakupu samej koncepcji* projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego

IVKoncepcja architektoniczna wykonywana jako odrębne opracowanie (nowe budynki mieszkalne wielorodzinne wolnostojące)
1800 – 1500 m215-20 zł za m2Cena netto za m2 powierzchni PUM
21500 – 3000 m210-15 zł za m2Cena netto za m2 powierzchni PUM
33000 – 5000 m27-10 zł za m2Cena netto za m2 powierzchni PUM

* koszt koncepcji wskazany powyżej jest odliczany w przypadku zamówienia kolejnych faz od ceny projektu budowlanego (z Tabela I)

Osiedle jednorodzinne cena

projekty osiedli mieszkaniowych

cena pierwszego domu, danego rodzaju domu:

VProjekt domu, willi, rezydencji – indywidualny projekt kompleksowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego -> projekt 1 typu domu na osiedlu
(PK – pełna koncepcja z wizualizacjami i wstępną aranżacją; PA-B – architektura, Pozwolenie na Budowę; PT – pełny techniczny – konstrukcja + wszystkie instalacje wewnętrzne; PW – architektura, konstrukcja, wybrane zestawienia; PUzup – elewacje, detale, otoczenie i zewnętrze, ogrodzenie, inne)
170 – 90 m2300 zł za m2Cena netto za m2 powierzchni podłogi domu
290 – 150 m2260 zł za m2Cena netto za m2 powierzchni podłogi domu
3150 – 200 m2220 zł za m2Cena netto za m2 powierzchni podłogi domu

W tym koncepcja projektowa do zamówienia oddzielnie:

VIKoncepcja architektoniczna wykonywana jako odrębne opracowanie (pojedynczy budynek na osiedlu mieszkaniowym wraz z urbanistyką założenia)
170 – 90 m290 zł za m2Cena netto za m2 powierzchni podłogi domu
290 – 150 m270 zł za m2Cena netto za m2 powierzchni podłogi domu
3150 – 200 m260 zł za m2Cena netto za m2 powierzchni podłogi domu
Uwagi i suplementy do cennika architektonicznego – osiedla
 • PZT terenu z instalacjami wewnętrznymi na terenie to koszt od około 20 – 45 tys. zł w zależności od rodzaju sieci, dróg, ilości domów, elementów dodatkowych. PZT dla całej inwestycji składane jest oddzielnie opracowanie wraz z 1szym domem i z możliwością etapowania budowy domów i inwestycji.

 • Przy kilku – kilkunastu domach za pierwszy dom bierzemy pełną kwotę (z TABELI V), a za kolejne domy ryczałt w kwocie 2000 – 4000 zł za kolejne pozwolenia (w zależności od ilości) wydruki i suplementy pod warunkiem, iż domy są takie same lub jest to odbicie lustrzane.

Dla przykładu koszt kompleksowego projektu nowoczesnego osiedla jednorodzinnego z 15 domami z dwoma typami domów o pow. 70 i 90 m2 na pozwolenie na budowę z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz konstrukcją budowlaną, techniczną i wykonawczą oraz z dodatkami konstrukcyjnymi wraz z pełnym PZT założenia wyniesie od 95000 zł netto z koncepcją,  pozwoleniami i załącznikami w standardzie podwyższonym BIAMS. W tym koncepcja z wizualizacjami w cenie od 18000 zł netto. 
Po stronie Klienta będą tylko WZ lub MPZP, warunki zasilania i umowy z gestorami, mapa do celów projektowych, wjazd na teren oraz badania gruntowe, czym też możemy się zająć za dodatkową opłatą.

Prace dodatkowe cena

nadzory, obsługa, konsultacje

Obsługa inwestycji przez pracownię projektową BIAMS:

VNadzory i obsługa inwestycji (dla projektów budowlanych, wykonawczych i wnętrz)
1Nadzór autorskiod 1800złCena brutto za miesiąc z dojazdami na terenie Łodzi w cenie (do 2 wizyt + ogólna obsługa)
2Nadzór inwestorskiod 3200złCena brutto za miesiąc z dojazdami na terenie Łodzi w cenie (4 wizyty + obsługa i konsultacja)
3Nadzór kompleksowyod 6000złCena brutto za miesiąc z dojazdami na terenie Łodzi i Warszawy w cenie (8 wizyt + pełna obsługa)
usługi dodatkowe do cennika architektonicznego

Wstępne:

 • wizja lokalna terenu z ogólną analizą to od 1200 zł
 • analiza terenu, dokumentów i sprawdzenia inne od 1500 zł
 • szkice z analizą chłonności (bez: rzutów, koncepcji, 3D) od 1900 zł

 *trzy górne podpunkty są przy koncepcji projektowej

 • warunki zabudowy z promesami i mapami od 4800 zł (zalecana koncepcja w celu wyliczenia parametrów i uzyskania lepszych warunków)
 • mapa DCP od 2200 zł (dla terenu do 1 ha)
 • badania gruntowe od 3500 zł (8 otworów do 4 mb + 1x sondowanie)

Dodatkowe:

 • ewentualne przyłącza /inne sieci 5 – 15 tys. zł (poza terenem – raczej nie wykonujemy poza łódzkim),
 • projekt wjazdu /zjazdu publicznego z uzgodnieniami to koszt od 5 – 10 tys. zł
 • dodatkowe uzgodnienia: odstępstwo, Wody Polskie, odrolnienie, odlesienie – od 1500 zł od wniosku i w zależności od załączników – do uzgodnienia

Marketing:

 • karta katalogowa kolorowa za wariant od 8 zł za m2
 • wizualizacje osiedla z modelem 3D i terenem od 9500 zł za 7-10 ujęć. Dodatkowe ujęcie od 500 zł
 • wnętrza domu pokazowego od 150 zł za m2  jako wykonawcza aranżacja z doborami
 • wizualizacja części dzienne mieszkania z modelem od 3500 zł

 

Zachęcamy również do sprawdzenia:

Obszar działalności pracowni BIAMS

Działamy w takich miastach jak Łódź, Warszawa, Kraków, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot), Wrocław, Katowice, Poznań; w województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim, małopolskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim – na terenie niemal całej Polski; również za granicą…

* powyższa strona z cenami ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu §1 art 66 oraz art. 63 i art. 73 Kodeksu Cywilnego!