Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych (cennik prac biura architektonicznego) wraz z inwentaryzacją, koncepcją z projektami branżowymi oraz instalacyjnymi

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE Z BRANŻAMI, INSTALACJAMI I INNYMI – CENNIK

Pierwszym etapem dla projektu przebudowy, nadbudowy, bądź rozbudowy jest wykonanie inwentaryzacji (czyli pomiaru obiektu z natury wraz z wprowadzeniem danych do komputera i uzyskanie rzutów kondygnacji, przekrojów i elewacji oraz częstokroć bryły 3D). W jej skład wchodzi też wstępna analiza możliwości oraz wad i zalet istniejącego obiektu budowlanego

IINWENTARYZACJA – budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne

(w branży architektonicznej bez rzeczy zakrytych wraz z elewacją)

1100 – 400 m215 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
2400 – 600 m212 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
3600 – 1500 m28 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
42000 – 5000 m26 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
5pow. 5000 m2do uzgodnieniaWycena indywidualna za obiekt jako cena zryczałtowana

Potem zaleca się, jak najszybciej, sporządzenie opinii o stanie technicznym lub ekspertyzy technicznej obiektu (koniecznej przy składaniu projektu do urzędu) podpisanej przez uprawnionego konstruktora mającego uprawnienia w branży budowlanej w specjalności inżynieryjnej. Pozwoli to ocenić możliwości przebudowy, nadbudowy i rozbudowy oraz oceni stan budynku i jego elementów konstrukcyjnych, w tym przegród, stropów, dachów i mniej istotnych pozycji obiektu. Koszt takiej opinii w pracowni projektowej BIAMS zaczyna się od 1500 zł brutto.

Po ocenie stanu technicznego i przeanalizowania architektury, konstrukcji, tektoniki i estetyki budynku oraz analizie od względem konieczności przystosowania do prawa budowlanego i innych rozporządzeń należy sporządzić wstępną koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, zawierającą: warianty funkcjonalno – przestrzenne, plan sytuacyjny, rzuty, elewacje, przekroje, bryłę, elewacje kolorowe i szkice 3D oraz wizualizacje wraz ze wstępnym doborem materiałów.

IIKONCEPCJA – budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne

(ogólna w branży architektonicznej z elewacjami i modelem 3D)

1100 – 300 m220 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
2300 – 600 m212 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
3600 – 900 m26 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
41000 – 2000 m25 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
5pow. 2000 m2do uzgodnieniaWycena indywidualna za obiekt jako cena zryczałtowana

Gdy nie ma planu zagospodarowania /miejscowego – MPZP (Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego), w przypadku rozbudowy lub /i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania części budynku należy wystąpić o WZ-tkę (warunki zabudowy) dla działki bądź terenu (kilku działek pod jedną inwestycję). Koszt przygotowania wniosków, uzyskania promes, zakupienia map oraz relacji z urzędem zaczyna się od 1800 zł brutto.

Potem możemy przystąpić do wykonania projektów branżowych, między innymi architektonicznego i konstrukcyjnego, a wedle potrzeb również projektów sanitarnych: wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz projektów elektrycznych: oświetlenia, zasilania, niskich prądów. Mogą to być instalacje wewnętrzne w budynku, instalacje na terenie – zewnętrze, doziemne czy instalacje zewnętrzne jako przyłącza. Pełno-branżowy projekt przebudowy obiektu zaczyna się od 70 zł za m2, przy czym liczymy powierzchnię netto – podłogi i to zarówno powierzchnię istniejącą, jak i nowo powstałą.

Pamiętajmy również, iż w przypadku rozbudowy wymagana będzie mapa do celów projektowych oraz sporządzenie badań gruntowych w cenie pakietu od 2500 zł.

CENNIK DLA PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY

Przykładowe wyliczenie kosztów przebudowy budynku jednorodzinnego – średniej wielkości domu parterowego o powierzchni 120 m2 nadbudowanego o jedną kondygnację i rozbudowanego o pomieszczenie o powierzchni 50 m2 przedstawia poniższa tabela:

IIIKOMPLEKSOWY PROJEKT PRZEBUDOWY NADBUDOWY ROZBUDOWY

– budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne

(pełnobranżowy z instalacjami i wszystkimi wymaganymi pozwoleniami)

 FAZA /BRANŻACENA BIAMSCENA PRZYKŁADOWA
1POMIARod 6 – 15 zł za m2120 x 15 =    1800 zł
2OPINIAod 1500 zł                            1800 zł
3KONCEPCJAod 5 – 20 zł za m2280 x 15 =    4200 zł
4WZ-tkaod 1800 zł                           1950 zł
5MAPY I BADANIAod 2500 zł                           2800 zł
6PROJEKT BRANŻOWY70 – 150 zł290 x 80 = 23200 zł
7RAZEM                       35750,00 zł brutto

*wszystkie ceny brutto

Pamiętajmy, iż projekt wykonany będzie  większej skali wraz z niezbędnymi szczegółami i detalami jako budowlano – wykonawczy. Będzie zawierał również wszystkie instalacje zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. W skład opracowania wchodzą również wszystkie załączniki, opinie i uzgodnienia oraz współpraca z urzędami i jednostkami administracji architektoniczno-budowlanej i urbanistycznej. Przy ograniczonym zakresie prac ceny mogą być mniejsze; również przy rezygnacji z kompleksowości zlecenia.

 

Przy projektach pełnobranżowych nasza pracownia projektowa podejmuje działania miastach, jak Łódź, Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań, Kraków, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot); w całych województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim, małopolskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz również zagranicą, głównie w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii oraz w Czechach, na Słowacji i w Austrii.

 

Ewentualna wizja lokalna w celu wizyty na miejscu wraz ze wstępną konsultacją zaczyna się od 250 – 700 zł brutto w zależności od lokalizacji.

Marcin M. Sieradzkiarchitekt z uprawnieniami, projektant, właściciel BIAMS

 

* powyższa strona z cenami ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu §1 art 66 oraz art. 63 i art. 73 Kodeksu Cywilnego!