Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych (cennik prac biura architektonicznego) wraz z inwentaryzacją, koncepcją z projektami branżowymi oraz instalacyjnymi

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE Z BRANŻAMI, INSTALACJAMI I INNYMI – CENNIK:

I Inwentaryzacja

Pierwszym etapem dla projektu przebudowy, nadbudowy, bądź rozbudowy jest wykonanie inwentaryzacji (czyli pomiaru obiektu z natury wraz z wprowadzeniem danych do komputera i uzyskanie rzutów kondygnacji, przekrojów i elewacji oraz częstokroć bryły 3D). W jej skład wchodzi też wstępna analiza możliwości oraz wad i zalet istniejącego obiektu budowlanego

IINWENTARYZACJA – budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne

(w branży architektonicznej bez rzeczy zakrytych wraz z elewacją)

1150 – 400 m217 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
2400 – 600 m214 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
3600 – 1500 m210 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
42000 – 5000 m27 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
5pow. 5000 m2do uzgodnieniaWycena indywidualna za obiekt jako cena zryczałtowana
II Ekspertyzy techniczne

Potem zaleca się, jak najszybciej, sporządzenie opinii o stanie technicznym lub ekspertyzy technicznej obiektu (koniecznej przy składaniu projektu do urzędu) podpisanej przez uprawnionego konstruktora mającego uprawnienia w branży budowlanej w specjalności inżynieryjnej. Pozwoli to ocenić możliwości przebudowy, nadbudowy i rozbudowy oraz oceni stan budynku i jego elementów konstrukcyjnych, w tym przegród, stropów, dachów i mniej istotnych pozycji obiektu. Koszt takiej opinii w pracowni projektowej BIAMS zaczyna się od 2500 zł brutto.

III Koncepcja

Po ocenie stanu technicznego i przeanalizowania architektury, konstrukcji, tektoniki i estetyki budynku oraz analizie od względem konieczności przystosowania do prawa budowlanego i innych rozporządzeń należy sporządzić wstępną koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, zawierającą: warianty funkcjonalno – przestrzenne, plan sytuacyjny, rzuty, elewacje, przekroje, bryłę, elewacje kolorowe i szkice 3D oraz wizualizacje wraz ze wstępnym doborem materiałów.

IIKONCEPCJA – budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne

(ogólna w branży architektonicznej z elewacjami i modelem 3D)

1180 – 300 m225 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
2300 – 600 m220 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
3600 – 900 m215 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
41000 – 2000 m210 zł za m2Cena brutto za m2 powierzchni podłogi obiektu
5pow. 2000 m2do uzgodnieniaWycena indywidualna za obiekt jako cena zryczałtowana
IV Dokumenty wstępne

Gdy nie ma planu zagospodarowania /miejscowego – MPZP (Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego), w przypadku rozbudowy lub /i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania części budynku należy wystąpić o WZ-tkę (warunki zabudowy) dla działki bądź terenu (kilku działek pod jedną inwestycję). Koszt przygotowania wniosków, uzyskania promes, zakupienia map oraz relacji z urzędem zaczyna się od 3500 zł brutto.

Pamiętajmy również, iż w przypadku rozbudowy wymagana będzie mapa do celów projektowych oraz sporządzenie badań gruntowych w cenie pakietu od 4500 zł brutto.

V Projekt branżowy rozbudowy, nadbudowy i przebudowy

Potem możemy przystąpić do wykonania projektów branżowych, między innymi architektonicznego i konstrukcyjnego, a wedle potrzeb również projektów sanitarnych: wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz projektów elektrycznych: oświetlenia, zasilania, niskich prądów. Mogą to być instalacje wewnętrzne w budynku, instalacje na terenie – zewnętrze, doziemne czy instalacje zewnętrzne jako przyłącza. Pełno-branżowy projekt przebudowy obiektu zaczyna się od 100 zł za m2, przy czym liczymy powierzchnię netto – podłogi i to zarówno powierzchnię istniejącą, jak i nowo powstałą.

CENNIK DLA PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY

Przykładowe wyliczenie kosztów przebudowy budynku jednorodzinnego – średniej wielkości domu parterowego o powierzchni 120 m2 nadbudowanego o jedną kondygnację i rozbudowanego o pomieszczenie o powierzchni 50 m2 przedstawia poniższa tabela:

IIIKOMPLEKSOWY PROJEKT PRZEBUDOWY NADBUDOWY ROZBUDOWY

– budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne

(pełnobranżowy z instalacjami i wszystkimi wymaganymi pozwoleniami)

 FAZA /BRANŻACENA BIAMSCENA PRZYKŁADOWA
1POMIARod 10 – 20 zł za m2120 x 20   =   2400 zł
2OPINIAod 2200 zł                             2500 zł
3KONCEPCJAod 10 – 25 zł za m2280 x 20  =    5400 zł
4WZ-tkaod 3000 zł                            3200 zł
5MAPY I BADANIAod 4000 zł                            4200 zł
6PROJEKT BRANŻOWY100 – 150 zł290 x 110 = 31900 zł
7RAZEM                         49600,00 zł brutto

* wszystkie ceny brutto z podatkami
** razem projekt bez map i bez warunków (WZ) = 42200 zł brutto 

Pamiętajmy, iż projekt wykonany będzie w większej skali wraz z niezbędnymi szczegółami i detalami jako budowlano – wykonawczy. Będzie zawierał również wszystkie instalacje zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne w fazie budowlanej. W skład opracowania wchodzą również wszystkie załączniki, opinie i uzgodnienia oraz współpraca z urzędami i jednostkami administracji architektoniczno-budowlanej i urbanistycznej. Przy ograniczonym zakresie prac ceny mogą być mniejsze; również przy rezygnacji z kompleksowości zlecenia.

Obszar działania BIAMS

Przy projektach pełnobranżowych nasza pracownia projektowa podejmuje działania miastach, jak Łódź, Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań, Kraków, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot); w całych województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim, małopolskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz również zagranicą, głównie w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii oraz w Czechach, na Słowacji i w Austrii.

 

Ewentualna wizja lokalna w celu wizyty na miejscu wraz ze wstępną konsultacją zaczyna się od 650 – 1200 zł brutto w zależności od lokalizacji.

Marcin M. Sieradzkiarchitekt z uprawnieniami, projektant, właściciel BIAMS

 

* powyższa strona z cenami ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu §1 art 66 oraz art. 63 i art. 73 Kodeksu Cywilnego!