Projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego to nie tylko plan zagospodarowania terenu i projekt architektoniczny z branżami, opisami i załącznikami, ale również jego najważniejsza i poprzedzająca część czyli koncepcja projektowa.

Koncepcje projektowe i ich rodzaje

Koncepcje dzielą się na:

  • urbanistyczne,
  • architektoniczne,
  • ogólne
  • pełnobranżowe
  • konkursowe

Te urbanistyczne dotyczą większych założeń, analizy terenu lub obszaru jak również służą do zagospodarowania działki lub terenu. Są to bardziej ogólne koncepcje, nie zawierają dokładnej funkcji, bryły i uszczegółowionej tektoniki obiektów, a jedynie umożliwiające wskazanie dla wykorzystania działki budowlanej, powierzchnię zabudowy, wysokości, układ komunikacyjny oraz powierzchnie zabudowy, szerokości elewacji i inne niezbędne parametry. Wykonywane dla zgrupowanych założeń, osiedli mieszkaniowych, zespołów budynków lub w celu analizy fragmentu planu miejscowego.

 

Architektoniczne, najczęściej wykonywane, służą różnym celom i mają zróżnicowany stopień skomplikowania. Zawierają rzuty funkcjonalne, schematyczne przekroje, elewacje w kolorze ze wstępnym określeniem materiałów, bryłę 3D oraz wizualizacje, jak również plan sytuacyjny rozmieszczenia obiektu na działce wraz z zależnościami z działkami i terenami sąsiednimi. Skala, dobrór materiałów i stopień szczegółowości może się różnić w zależności od wymagań Zamawiającego. Dla budynków jednorodzinnych na rzutach pojawia się wstępna aranżacja z rozmieszczeniem mebli i sprzętów.

 

Koncepcje ogólne służą do uzyskania warunków zabudowy lub analizy terenu, lecz o mniejszej powierzchni niż w koncepcji projektowej. Zawierają najważniejsze parametry obiektu, jak kubatura, szerokość, długość, wysokość, rodzaj dachu i powierzchnię zabudowy oraz wstępnie użytkową, sprzedażową lub PUM.

 

Koncepcja pełnobranżowa /wielobranżowa – to koncepcja architektoniczna z dodatkowymi wstępnymi schematami instalacji sanitarnych (wod.-kan., C.O., nawet wentylacji mechanicznej), czy elektrycznych (w tym czasem niskoprądowych) w celu dokładniejszego zobrazowania  zależności w budynku. Takie koncepcje wykonuje się dla dużych założeń i obiektów, w których instalacje odgrywają kluczową rolę. Czasem koncepcję uzgadniamy też z rzeczoznawcami PPOŻ, BHP, czy Sanepid, by lepiej się przygotować do projektu architektonicznego i by nic nas nie zaskoczyło, stąd lepiej już mieć pewne założenia do instalacji, mediów i przyłączy.

 

Koncepcje konkursowe to projekty wykonywane na potrzeby konkursów. Ich stopień szczegółowości zależy od regulaminu i wymagań konkursu. Najbardziej restrykcyjne i wymagające największej ilości konkursów będą te między narodowe i ogólnopolskie. W takich koncepcjach pojawią się dużo więcej materiałów graficznych, plansze są bardziej estetyczne, a sama koncepcja zawiera więcej rysunków obrazujących założenie, kolorowych schematów i szkiców 2D oraz 3D, czasem nawet detali. W zależności od zakresu konkursu: urbanistyczny, architektoniczny wizualizacje zawierają więcej elementów otoczenia, elementów urzeczywistniających obiekt, jak ludzie pojazdy, itp., które w typowych koncepcjach, tylko unieczytelniłyby przedstawienie budynku i jego bryły.

Zachęcamy do sprawdzenia naszych koncepcji architektonicznych budynków

Przeznaczenie i cel koncepcji budynków i terenu

Mamy koncepcje dla inwestorów prywatnych, których cel to głównie przedstawienie obiektu, jego funkcji i jego wyglądu. Z drugiej strony są koncepcje komercyjne, które umożliwiają analizę terenu i wykorzystanie jego możliwości w celu poznania PUM dla budynków wielorodzinnych (powierzchni użytkowej mieszkań do celów sprzedaży dla dewelopera) lub powierzchni sprzedażowej na przykład dla usług, biur, innych, czy też powierzchni handlowej dla sprzedaży, handlu i sklepów oraz hurtowni. Deweloperzy często proszą o wariantowe koncepcje, by móc z działki uzyskać jak największą powierzchnię mieszkań (PUM), a tym samym podnieść sprzedaż i dalej zysk. Takie materiały promocyjne, jak wizualizacje, karty katalogowe czy pakiety wnętrz z wizualizacjami mieszkań lub projektami mieszkań pokazowych mogą posłużyć do promocji w Internecie, w Social Mediach czy na targach, konferencjach, sympozjach i innych spotkania sponsorowanych.

Zalety koncepcji 2D i 3D z wizualizacjami

Koncepcje komercyjne mogą służyć również do sprzedaży terenu w celu podniesienia jego atrakcyjności poprzez ukazanie fotorealistycznych wizualizacji wraz z możliwościami zabudowy danego terenu. Koncepcja wstępna /ogólna może służyć do uzyskania warunków zabudowy gdy nie ma planu miejscowego lub do unaocznienia możliwości zabudowy wynikającej z parametrów wypisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Uzyskując warunki zabudowy i posiadając wizualizacje lub podpierając nią często skomplikowane zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego łatwiej sprzedać działkę lub teren inwestorowi /deweloperowi. A mając koncepcję obrazującą przyszły obiekt i jego relacje z otoczeniem łatwiej uzyskać pożądane warunki, dokumentując zasadność, większej zabudowy, szerszej elewacji, czy wyższego obiektu

Koncepcje domów, willi i rezydencji

Ale wracając do specjalizacji firmy BIAMS – czyli domów jednorodzinnych indywidualnych – koncepcja to niezwykle ważna faza. Na jej podstawie wykonywany jest projekt architektoniczny oraz projekty branżowe. Jest ona wykonywana do zadowolenia i ostatecznej akceptacji Klienta i Zamawiającego. Proces jej realizacji, jest częstokroć dłuższy niż wykonanie samego projektu pełnobranżowego i trwa od dwóch do nawet pięciu miesięcy, w zależności od decyzyjności Inwestora i stopnia skomplikowania samej inwestycji oraz oczywiście jej wielkości.

 

Koncepcja poprzedzona jest wizją lokalną i analizami terenu istniejącego. Poznanie genius loci czyli ducha miejsca oraz analiza mikrootoczenia, czyi najbliższego sąsiedztwa i zabudowy oraz makrootoczenia, czyli poznanie okolicy, dzielnicy, nawet charakteru województwa, daje możliwość rzetelnego zaprojektowania obiektu. Potem kolejnym czynnikiem wpływającym na kształt obiektu budowlanego jednorodzinnego jest sama działka. Nie tylko strony świata, ale również ukształtowanie terenu, spadki, widoki, dominanty i punkty charakterystyczne oraz elementy jak roślinność, warunki gruntowo – wodne wpływają na nasz przyszły dom.

Współpraca z architektem i projekty indywidualne domów i wnętrz

Potem poprzez spotkania, poznanie z Klientem, wypełnienie ankiet, liczne wywiady powstają kolejne założenia dostosowane w pełni do potrzeb Klienta, jego zwyczajów, zachowań i codziennych rytuałów. W takim poznaniu inwestora i przyszłego mieszkańca pomagają wizyty w obecnym domu czy mieszkaniu, spotkania na terenie, spotkania w miejscach po za biurem, czasem w firmie właściciela lub ulubionej restauracji. To jest właśnie ogromna i nieoceniona przewaga projektu indywidualnego budynku jednorodzinnego nad „gotowcem” z katalogu. Projekt gotowy nie będąc dostosowany do działki, do danej osoby i jego cech oraz do potrzeb i indywidualnego charakteru mieszkańca, nie może spełnić wymagań stawianych indywidualnym projektom domów jednorodzinnych. Nie jest dostosowany do indywidualnych cech nieruchomości i terenu, jego konstrukcja nie przewiduje stanu gruntowego i norm dla danego obszaru, nie dostosowuje technologii do potrzeb użytkowników oraz nie jest w stanie dopasować się do gustów i upodobań danych Klientów pod względem materiałowym i estetycznym. Projekt gotowy nie może spełnić zatem podstawowych i bezwzględnie koniecznych cech budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

A jeśli już znajdziemy wśród projektów gotowych obiekt, który częściowo spełnia nasze założenia pod względem funkcji oraz w większym stopniu potrzeby estetyczne i materiałowe, to może być kompletnie nieprzystosowany do posiadanych warunków zabudowy (WZ-tka) lub obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w danej gminie (MPZPG).

Zalety projektu indywidualnego z koncepcją

Dlatego, największą zaletą projektu indywidualnego, jest właśnie dopracowana koncepcja architektoniczno – urbanistyczna budynku mieszkalnego jednorodzinnego, tj. naszego wymarzonego, przyszłego domu, opracowana pod naszą działkę, naszą estetyę i gust oraz nasze nietypowe potrzeby i wymagania. Uzyskujemy liczne warianty funkcjonalno – przestrzenne, alternatywne bryły, koncepcje kolorystyczne i materiałowe. A wszystko to przedstawione na czytelnych planszach, z modelami 3D, schematami wykonanymi w programach BIM, i podparte licznymi analizami, z zaprojektowaniem pewnych elementów w sposób parametryczny (z możliwością obserwacji skutków zmian w krótkim czasie). A otrzymując fotorealistyczne wizualizacje i renderingi komputerowe zazwyczaj wklejane w istniejące otoczenie możemy w pełni zrozumieć założenia architektoniczne i przewidzieć wszystkie niezbędne elementy domu i jego otoczenia zanim zaczniemy wykonywać projekty architektoniczne, branżowe, budowlane i instalacyjne.

Koncepcje architektoniczne Łódź, Warszawa, Wrocław

Stąd niezbędna indywidualna koncepcja uwzględniająca szereg parametrów, nie tylko prawnych, ale również normowych, jak i potrzeb, zachowań, zwyczajów właścicieli działki, a potem domu. I wszystkie te, niezwykle ważne aspekty są równocześnie uwzględnione w koncepcji projektowej architektów z BIAMS. Koordynator działań koncepcyjnych dla budynków jednorodzinnych sygnowanych autorstwem pracowni, jest właściciel i architekt prowadzący Marcin Sieradzki – frontman biura, absolwent Politechniki Łódzkiej i doświadczony twórca licznych i znanych obiektów mieszkalnych, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń (36/B-904/LOOIA/09), członek izby architektów (LO-0658), członek SARP. Pod jego okiem zespół projektowy zajmuje się wizualizacjami, doprecyzowaniem funkcji, kolorystyką wymyślonego wcześniej autorskiego dzieła projektowego spełniającego wymogi działki i inwestora. Każda koncepcja budynki mieszkalnego jest stworzona i rozpoczęta przez architekta, a każde spotkanie z Klientem i jej omówienia odbywa się właśnie z architektem Marcinem Sieradzki z pracowni projektowej BIAMS.

Koncepcje przebudowy, nadbudowy i rozbudowy

Jako biuro projektowe zajmujemy się również koncepcjami dla budynków już istniejących. Od prostych adaptacji, metamorfoz i liftingów, zmian kolorystyki elewacji, poprzez przebudowy elewacji, przebudowy domów, aranżacje wnętrza i zewnętrza, zmiany dachów i zewnętrznych elementów osłonowych i konstrukcyjnych, kończąc na skomplikowanych i kompleksowych przebudowach, nadbudowach i rozbudowach budynków jednorodzinnych, w tym także historycznych i zabytkowych. Tutaj oprócz analiz projektowych wykonujemy dokładną inwentaryzację architektoniczną (pomiar obiektu z natury z wprowadzeniem do pamięci komputera) z elementami branżowymi.

Analizujemy również obiekt istniejący pod względem prawnym oraz biorąc pod uwagę jego wady i zalety pod względem projektowym unaoczniając możliwości rozbudowy, nadbudowy, czy samej przebudowy. Wszystkie zmiany są analizowane pod względem prawnym (czy będzie wymagane pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie właściwemu organowi). Często taka dyspozycja wychodzi od Klienta, by zmiany nie były diametralne i daleko idące, my dostosowujemy koncept do obowiązujących przepisów. Analizujemy również możliwości finansowe Klienta, by koncepcja była dostosowana do budżetu, a rozwiązania projektowe i architektoniczne, zgodne z dyspozycjami finansowymi Zamawiających.

Wykonujemy również koncepcje zewnętrza, zmiany elewacji, przebudowy elewacji i bryły, projekty kolorystyki, warianty materiałowe. Nie obce są na projekty koncepcyjne otoczenia wraz z elementami jak utwardzenia, ogrodzenie, dojścia i elementy małej architektury. Mogą być to kompleksowe przebudowy lub drobne metamorfozy czy liftingi obiektów lub jego części. Zajmujemy się również aranżacjami wnętrz lub stref oraz homestaging części domów lub całych obiektów.

Architektura Łódź

Relacja Klient Architekt jest bardzo ważna i kluczowa, gdyż cały proces inwestycyjny może trwać od 2 – nawet 5 lat i przy kompleksowej obsłudze architekt będzie obecny przez cały proces budowy. Nawet sam proces projektowy, gdy nie skorzystamy z nadzoru autorskiego czy inwestorskiego to niemal rok, stąd poznanie się i dobre relacje, w tym poparte pierwszym wrażeniem są niesłychanie ważne. Wybrany architekt winien również przedstawiać rozbudowane portfoilio z ciekawymi i niebanalnymi realizacjami, dopasowanymi stylem do naszych gustów oraz posiadać doświadczenie wiedzę i profesjonalizm, a najlepiej specjalizację w typie budynku, który zamawiamy. Architekci z pracowni BIAMS to osoby na odpowiednim miejscu. Działalność firmy trwająca nieprzerwanie o 2005 roku, liczne pozytywne opinie i oceny pracowni i bardzo liczne realizacji oraz wielu zadowolonych Klientów, to dowody, iż biuro jest właściwe do zaprojektowania naszego wymarzonego domu.

Biuro projektowe Łódź – kompleksowość i profesjonalizm

Dobrze jest również zamówić pakiet projekt indywidualny domu wraz z projektem wnętrza i aranżacji. Umowa ramowa na taki zakres prac to nie tylko rabat i zryczałtowana cena, ale również pełna spójność założeń projektowych. Kompatybilność materiałów na zewnątrz i wewnątrz oraz pełne dopasowani charakteru budynku i jego bryły do wnętrza i przestrzeni, sprawia, że otrzymujemy w pełni indywidualny obiekt, dopracowany w każdym detalu.

Zgodnie z założeniami wielkich projektantów jak Frank Lloyd Wright czy Le Corbusier, każdy element obiektu, jego bryły i wnętrza oraz otoczenia jest zaprojektowany. Poprzez dom i jego wnętrza, a na meblach i detalach kończąc jest projektowany przez jedną osobę, dzięki czemu uzyskujemy spójność i jednolity styl…

poprzedni artykuł -> Jak wybrać projektanta?

następny artykuł -> Indywidualny, czy gotowy?

wróć do -> Poradnik budowy domu