Pracownia projektowa BIAMS architekta Marcina Sieradzkiego działa na rynku nieprzerwanie od 2005 roku zajmując się projektami mieszkaniowymi:

 • jednorodzinnymi (domy, wille, rezydencje),
 • osiedlowymi (segmenty, osiedla, zespoły mieszkaniowe),
 • wielorodzinnymi (nieduże budynki mieszkaniowe, designerskie i butikowe założenia),
 • w tym ich wnętrzami (wnętrza domów, mieszkań, apartamentów i części wspólnych).

DAJEMY MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA FACHOWEJ WIEDZY I PROFESJONALNEJ OBSŁUGI PRZEZ CAŁY PROCES INWESTYCYJNY OSZCZEDZAJĄC PAŃSTWA CZAS.

Marcin Sieradzkiwłaściciel pracowni BIAMS (działającej na rynku od 2005 r.) uprawniony architekt (uprawnienia budowlane architektoniczne bez ograniczeń), biegły sądowy w dziedzinie architektury i urbanistyki (w specjalności architektura, wnętrza i projektowanie mebli), członek łódzkiej izby architektów i elitarnego stowarzyszenia SARP; specjalista od architektury mieszkaniowej, ekspert Prawa Budowlanego.

Zapewniany:

 • wiedzę i doświadczenie -> Nasz zespół
 • wysoką renomę pracowni BIAMS -> Dlaczego my
 • jakościową obsługą naszych Klientów -> BIAMS

Pisali o nas:

Działamy w całej Polsce:

zobacz mapę realizacji

Zaufaj mi jestem architektem!

Doradztwo architektoniczne i projektowe

W BIAMS prowadzimy Klienta przez cały proces inwestycyjny, od:

 • pomocy w wyborze i zakupie działki,
 • analiz przedprojektowych,
 • pomocy w uzyskaniu dokumentów startowych,
 • opracowania dokumentów wstępnych (np. mapa do celów projektowych),
 • opracowania opinii, analiz i ekspertyz (np. badania gruntowe /geotechniczne);

poprzez na przykład:

 • projekty budowlane – projekt PAB (budowlano-architektoniczny)
 • pozwolenia na budowę i inne sprawy administracyjne
 • projekty techniczne – projekt PT z instalacjami
 • projekty konstrukcyjne w fazie wstępnej, budowlanej i wykonawczej,
 • projekty dodatkowe i szczegółowe,
 • projekty otoczenia, terenu, ogrodu;

kończąc na:

 • nadzorach autorskich i inwestorskich,
 • odbiorach częściowych i końcowych,
 • oddaniu do użytkowania obiektu budowlanego,
 • legalizacjach i postępowaniach naprawczych,
 • projekty zamiennych.

Doradztwo architektoniczne Warszawa i cała Polska

Obsługujemy niemal całą Polskę. Nasza siedziba mieści się w województwie łódzkim, a główny oddział w Śródmieściu Łodzi. Najwięcej projektów realizujemy jedna w województwie mazowieckim, w Warszawie oraz w jej okolicach w powiatach: legionowskim, wołomińskim, mińskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, grodziski, żyrardowskim i wyszkowskim oraz w warszawskim zachodnim i legionowskim. Projektowaliśmy wiele willi i rezydencji w Piasecznie, Markach, Łomiankach, Izabelinie, Górze Kalwarii i wielu innych. Obsługujemy również województwo: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie, małopolskie, dolnośląskie i śląskie. Projektowaliśmy obiekty również za granicą.

Koncepcja projektowa domu

Opracowujemy po analizach terenu i dokumentach wstępnych pełne koncepcje urbanistyczne, architektoniczne i pełnobranżowe budynków mieszkalnych jednorodzinnych wykonując wszelkie niezbędne prace by unaocznić przyszły budynek i spełnić wygórowane wymagania naszych Klientów.

Jak również móc zaprojektować, a potem zrealizować obiekt, który będzie dostosowany do potrzeb Klienta, wymagań wyjściowych jak działka i strony świata oraz licznych dokumentów wyjściowych, prawnych i związanych z polityką przestrzenną (warunki zabudowy /plany zagospodarowania)

Dlatego koncepcja projektowa jest tak ważna, a my w BIAMS, by w pełni sprostać tym wymaganiom dajemy w ramach koncepcji architektonicznej:

 1. analizy terenu i otoczenia
 2. wizję lokalną na terenie
 3. dokumentację fotograficzną
 4. analizę możliwości zabudowy i analizę wykorzystania działki
 5. rzuty z aranżacją, powierzchniami i wymiarami
 6. elewacje z propozycją materiałową
 7. przekroje ukazujące zależności wysokościowe
 8. fotorealistyczne wizualizacje
 9. poprawki w ilości dostosowanej do potrzeb
 10. konsultację, doradztwo, pomoc w uzyskaniu dokumentów,
 11. pełne wsparcie podczas prac nad koncepcją.

Czas jej opracowania to 2-4 miesiące w zależności od potrzeb, wielkości obiektu, lokalizacji, terenu i wielu innych czynników. I dopiero po koncepcji projektowej możemy przystąpić do opracowywania dalszych projektów.

Konsultacje online i na miejscu – architektura i budownictwo

Nasi specjaliści pomogą we wszelkich typach spraw na każdym etapie projektowych i przedprojektowym. Współpracujemy od lat z renomowanymi i dużymi biurami zajmującymi się projektowaniem konstrukcji, instalacji, dróg. Są to doświadczeni projektanci sanitarni, elektryczni, drogowi, czy profesjonaliści o specjalizacjach konstrukcyjno-inżynierskich.

Jako biegły sądowy mogę zająć się sprawami związanymi z prawem budowlanym, audytami, sprawdzeniami i konsultacją wszelkich projektów na każdej fazie ich realizacji, a ponad piętnastoletnie doświadczenie sprawa, iż brałem udział we wszystkich niemal typach projektów.

Napisz do nas podając:

 • lokalizację (powiat lub dzielnicę dla miasta)
 • opis problemu lub zapytanie /kilka pytań
 • ewentualnie zdjęcia, skany, szkice do 30 MB

Ofertę przedstawimy do 72 godzin wraz z terminem i możliwościami spotkania (Zoom, Google Meet, MS Teams, inne) lub za dopłatą na miejscu w ramach wizji lokalnej. Można również po wcześniejszym umówieniu i wstępnym rozpoznaniu sprawy umówić się w biurze na konsultację osobistą.

Mam działkę i co dalej?

Wizja lokalna na terenie i analizy terenu

Czy to po zleceniu koncepcji projektowej, czy w ramach analiz terenu wizja lokalna jest wymagana i każdorazowo konieczna. Jest ona w ramach oferty na dany zakres prac. Ale można również spotkać się na działce lub w budynku w ramach omówienia dalszych prac projektowych i możliwości zmian, jak również o porkoniecznych dokumentów formalnych. W ramach współpracy zajmujemy się również takimi sprawami, jak:

 • odrolnienie działki rolnej,
 • odlesienie działki leśnej,
 • zmiana przeznaczenia /klasyfikacji działki na budowlane lub rolne,
 • odstępstwo od przepisów budowlanych i rozporządzeń dla terenu,
 • i wiele innych dla Państwa działki lub terenu…

Postępowanie administracyjne

Wykonując projekt kompleksowy w biurze projektowym BIAMS jest on zawsze poprzedzony analizami, a my jako pełnomocnicy inwestorów uzyskujemy pozwolenie na budowę w danym organie – jednostce administracji architektoniczno-budowlanej. Istnieje również możliwość w ramach konsultacji, opinii lub ekspertyzy zmiany decyzji, odwołania od decyzji administracyjnej lub zaskarżenia danej decyzji. Możemy również wyjaśnić zapisy z decyzji i jej uzasadnienia, czy to decyzji o warunkach zabudowy, czy decyzji o pozwoleniu na budowę, czy innej decyzji np. danego nadzoru budowlanego, powiatowego, czy wojewódzkiego. Prowadzimy wtedy w imieniu naszych Klientów postępowania administracyjne, naprawcze, legalizacyjne i inne przejmując korespondencje i wszelkie związane z tym działania. Jako architekci, jak mało to znamy prawo budowlane oraz skomplikowany proces administracyjny w procesie projektowym na każdym jego etapie.

Warunki zabudowy i analiza planu miejscowego – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP

W ramach współpracy z naszą pracownią projektową możemy zająć się sprawami związanymi z polityką przestrzenną i dokumentami planistycznymi dla działki lub terenu (kilka działek). Będą to między innymi wstępne analizy terenu wraz z analizą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. A gdy na działce nie występuje analizujemy istniejące warunki zabudowy lub analizujemy teren pod względem możliwości ich uzyskania. Lub po prostu jako pełnomocnicy inwestorów uzyskujemy te warunki na podstawie koncepcji lub bez niej. Co w drugim przypadku wiąże się z nieco większym ryzykiem.

Analiza możliwości realizacji inwestycji i Analizy chłonności

Na podstawie posiadanych warunków zabudowy czy w terenie na którym uchwalono miejscowy plan zagospodarowania jesteśmy w stanie przeprowadzić analizy wstępne, ogólne, szczegółowe, czy również bardziej szczegółowe, bo podparte, wyliczeniami, założeniami i opisami w formie opinii. Dla terenu, czy działki, mając parametry zabudowy, czy to z WZ-wki, czy z MPZP możemy oszacować wielkość zabudowy, powierzchnię zabudowy, ilość kondygnacji, a co za tym idzie oszacować powierzchnię użytkową mieszkań (PUM). A biorąc pod uwagę otoczenie, przepisy prawa budowlanego oraz przepisy rozporządzeń (odległości, szerokości, przesłanianie, nasłonecznianie, zacienianie) jesteśmy w stanie jeszcze dokładniej oszacować powierzchnię budynku np. wielorodzinnego oraz jego lokalizację i mniej więcej bryłę. Natomiast dla budynków jednorodzinnych na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczeń możemy sporządzić dokładny program FPU – funkcjonalno-przestrzenno-użytkowy i powiedzieć, czy np. dom będzie musiał być piętrowy, gdy my chcemy parterowy, co nie zawsze może okazać się możliwe.

Doradztwo projektowe – po co architekt?

Obsługa budowy i jej zakończenie

W ramach różnych typów nadzorów dla naszych projektów możemy zająć się obsługą podczas realizacji obiektów budowlanych, czy to przebudów, czy również podczas remontów wykonując szereg czynności nadzorczych usprawniających realizację obiektu i umożliwiające bieżące rozwiązywanie problemów. W ramach współpracy możemy również zająć się kierownictwem budowy dla domów jednorodzinnych, gdyż nasze biuro konstrukcyjne, posiada uprawnionych konstruktorów w swojej kadrze. Pomożemy również w skompletowaniu dokumentacji, odbiorach końcowych, formalnym zakończeniu budowy oraz w przypadku konieczności oddania budynku do użytkowania.

Audyty i inwentaryzacje architektoniczne

W związku z posiadanym doświadczeniem, szeroką wiedzą, jak i bazą wykonawców i projektantów różnych branż możemy zająć się sprawami administracyjnymi i związanymi z procesem inwestycyjnych na każdym jego etapie. Poczynając od pierwszych analiz, poprzez oddanie do użytkowania budynku, a kończąc na sprawach związanych z budynkiem istniejącym. Dla budynków, które istnieją (czasem tylko w sensie materialnym, bo np. nie prawnym), możemy wykonać prace administracyjne:

– audyty (energetyczne, PPOŻ, prawne i inne) , opinie, ekspertyzy,

– uzgodnienia i sprawdzenia dokumentów istniejących,

– analizę dokumentów prawnych (KW, decyzje administracyjne),

– analizę dokumentów budowlanych (np. protokoły i książka obiektu budowlanego),

– charakterystykę energetyczną i certyfikację:

ale dla tych budynków jesteśmy również w stanie wykonać prace projektowe:

– inwentaryzacje architektoniczne, urbanistyczne, budowlane i instalacyjne,

– skaning 3d /skanowanie laserowe 3d, chmura punktów, modelowanie BIM,

– projekty zamienne, powykonawcze,

projekty przebudowy, nadbudowy i rozbudowy,

– zmiany sposobu użytkowania,

– zgłoszenia, wytyczne do remontów, pozwolenia na budowę.

Cennik usług architektonicznych

dodatkowych i konsultacji architektonicznych

Prezentujemy ogólny cennik konsultacji i analiz przedprojektowych

konsultacja architektoniczna – online250 zł /g.zegarowa
konsultacja prawna – online300 zł /g.zegarowa
konsultacje architektoniczna – w biurze300 zł /g.zegarowa
konsultacja prawna – w biurze350 zł /g.zegarowa
gdy wymagana jest przed spotkaniem analiza dokumentów, sprawdzenie, przeczytanie200 zł /g.precyzujemy w ofercie
w przypadku większej ilości godzin np. > 10 godzin cena może być zryczałtowana
sprawdzenie i wyjaśnienie zapisów miejscowego planu zagospodarowaniaod 1200 złdom jednorodzinny
sprawdzenie warunków zabudowy i dokumentów działkiod 900 złdom jednorodzinny
jw. + pisemna opinia / sprawozdanie ze spotkaniaod 1000 zł szt.do 10 stron
Wizja lokalna na terenie – w tym godzinna konsultacja na miejscuod 800 złzależy od lokalizacji
Analiza terenu przed zakupem (dom jednorodzinny, rekreacyjny) z krótkim opisemod 1200 złz wizją lokalną

Prezentujemy również cennik dokumentów przedprojektowych:

mapa do celów projektowychod 1400 złponiżej 0,5 ha
badania gruntowe (4 punkty)od 1600 złdo 4 mb
uzyskanie warunków zabudowy – bez koncepcji i bez rysunków lub gdy jest konceptod 3500 złdomy jednorodzinne, , bez opłat skarbowych
uzyskanie warunków zabudowy – bez koncepcji i bez rysunków lub gdy jest konceptod 4500 złinne do 0,5 ha, bez opłat skarbowych
promesy na mediaod 1000 zł
uzyskanie wypisu i wyrysu z planu wraz z opisemod 600 zł
w przypadku zamówień kompleksowych posiadamy tańsze pakiety
inwentaryzacja architektoniczna (dla budynków mieszkalnych)7 – 22 zł za m2zależy od budynku i ilości metrów kw.
opinie, ekspertyzy konstrukcyjneod 2500 zł
opinia kominiarskaod 500 zł
wjazd na teren – kompletod 4000 złniepubliczny, inne do uzgodnienia

* ceny brutto, gdy konsument; dla firm + VAT 23%

** powyższa strona z cenami ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu §1 art 66 oraz art. 63 i art. 73 Kodeksu Cywilnego!

Pozdrawiam serdecznie architekt Marcin Sieradzki