W obliczu obecnych problemów ze środowiskiem naturalnym – globalnym ociepleniem, dziurą ozonową, wyczerpywaniem się naturalnych złóż kopalnianych, zrodziła się konieczność podjęcia działań, które przyniosłyby kres tym zjawiskom. Dodatkowo rosnące ceny energii wymuszają jej oszczędność. Jednym z pomysłów na poprawę sytuacji jest budownictwo ekologiczne, głównie dlatego, że bardzo duża część zanieczyszczeń pochodzi właśnie z sektora mieszkaniowego (w Polsce jest to około 43% całkowitego zużycia energii).

Pierwsze pomysły dotyczące oszczędzania energii i budownictwa ekologicznego były rezultatem kryzysu paliwowego lat siedemdziesiątych. Zaczęto się wtedy zastanawiać nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii(głównie słonecznej) i optymalizacją projektów dla uzyskania jak najlepszego bilansu energetycznego. Duże zużycie energii w naszych domach było i częściowo nadal jest spowodowane niewłaściwym usytuowaniem i kształtem budynków, dużymi współczynnikami przenikania ciepła, występowaniem mostków cieplnych i małą sprawnością systemów grzewczych.

Ekologiczna architektura wcale nie musi być tożsama z najnowszymi technologiami oraz wysokimi kosztami. Istnieje kilka prostych zasad które pomogą w stworzeniu budynku ekologicznego.

Po pierwsze trzeba zadbać o właściwą izolację – pozwoli to nie tylko zminimalizować straty ciepła zimą,ale również pomoże w utrzymaniu niższej temperatury latem, a co za tym idzie zmniejszy zużycie energii potrzebnej na ogrzewanie i chłodzenie budynku.

Po drugie bardzo istotne jest umiejscowienie budynku względem stron świata. Pomieszczenia dzienne, najczęściej używane powinny znajdować się od strony południowej, ponieważ wtedy najdłużej można w nich korzystać ze światła słonecznego. W ten sposób ograniczymy zużycie energii na sztuczne oświetlenie i ogrzewanie. Dodatkowo ważne jest aby powierzchnia połaci okiennych była optymalna w stosunku do powierzchni pomieszczeń.

O ekologiczności budynku świadczą również użyte materiały oraz sama forma budynku. Od architektury ekologicznej, zwłaszcza zabudowy jednorodzinnej, oczekuje się obecnie, że będzie integralną częścią krajobrazu, zamiast, jak to do tej pory często bywało, zupełnie od niego oderwana i obca.Co więcej, nie wystarczy zaprojektować budynku wpasowanego w otoczenie, trzeba pamiętać, że im bardziej rozrzeźbiona forma tym więcej będzie tracić energii. Nisko emisyjne bryły to takie, które są jak najmniej rozdrobnione – najlepszym układem jest kula i kształty jak najbardziej do niej zbliżone (sześcian), ponieważ mają najmniejszą powierzchnię przegród zewnętrznych, a co za tym idzie ograniczenie powierzchni, przez które traci się ciepło.

Z ekologicznego punktu widzenia istotne jest zastosowanie modułów fotowoltaicznych. Pozwalają one na użycie energii słonecznej na przykład do ogrzewania wody użytkowej w budynku, co może częściowo uniezależnić użytkownika od zewnętrznych dostaw energii i wahań jej cen.

Budownictwo ekologiczne, jak się może wydawać, nie wymaga cudów techniki i dużych nakładów finansowych. Poprzez poprawne umieszczenie budynku na działce,proporcje okien, właściwą izolację i przyjazne środowisku materiały możemy wyraźnie obniżyć codzienne zużycie energii,ograniczyć straty ciepła i obniżyć koszty utrzymania, a przy tym chronić środowisko naturalne.