Przebudowy budynków mieszkalnych

Każdą przebudowę, rozbudowę, czy nadbudowę budynku mieszkalnego, czy to jednorodzinnego, dwulokalowego, czy wielorodzinnego, poprzedzamy prócz analizami terenu inwentaryzacją architektoniczną. Każdorazowo na terenie odbywa się pomiar budynku, jego oględziny jak również wykonanie dokumentacji fotograficznej z zewnątrz jak i na zewnątrz. Zarówno gdy nie ma dokumentacji, gdy jest dokumentacja archiwalna lub nawet gdy jest projekt budowlany wykonujemy pomiary budynków również co ma na celu porównanie stanu faktycznego z pierwotnym projektem, gdyż wiele zmian dzieje się na budowie lub już po jej zakończeniu. Zatem sprawdzenie obiektu i jego pomiary są podstawą do dalszych prac nad obiektem istniejącym.

Inwentaryzacja architektoniczna

To odwzorowanie i odtworzenie budynku, jego elementów i  /lub terenu w pamięci komputera w formie 2D lub 3D, w wyniku przeprowadzonych oględzin i pomiarów z natury. Otrzymujemy dzięki temu aktualne rzuty kondygnacji, schematyczne przekroje i elewacje obiektu służące do dalszego uszczegóławiania oraz kolejnych inwentaryzacji innych branż.

W celu uzyskania w pełni dokładnych odwzorowań np. z chmurą punktów czy modelem BIM należy zlecić dodatkowo skanowanie laserowe, które opisujemy w dalszych częściach wpisu.

Inwentaryzacja taka służy do wykonania dalszych prac koniecznych do przebudowy i zmiany budynku. A są to między innymi: opinia o stanie technicznym, ekspertyza techniczna, opinie kominiarskie i inne, inwentaryzacje konstrukcyjne i instalacyjne, inne opinie, badania i odkrywki. Na podstawie inwentaryzacji 2D wykonujemy również model 3D stanu istniejącego: uproszczony lub szczegółowy, w celu wykonania dalszych prac koncepcyjnych.

INWENTARYZACJE WARSZAWA

Inwentaryzacje budynków Łódź, Warszawa

Prace wykonujemy głównie na terenie Łodzi i Warszawy w całym województwie łódzkim i mazowieckim. Jednak od 2018 roku wykonujemy prace w całej Polsce, jak również za granicą. Ceny niezależnie od lokalizacji są zbliżone i różnią się jedynie kosztami dojazdów, wizji lokalnej i ewentualnych noclegów. Pomiar obiektu niedużego, tj. nieskomplikowanego budynku jednorodzinnego trwa około 1 dzień. Potrzebny jest też zwyczajowo jeden dzień na domiary po wstępnym wprowadzeniu rysunków. Całościowy czas opracowania to zatem 2-3 tygodnie od wizji lokalnej. Z bryłą 3D i dodatkami to czas nieco ponad miesiąc. Natomiast dla większych budynków pomiary mogą trwać nawet kilka dni lub gdy są to kamienice z wieloma mieszkaniami i różnymi lokatorami to czas może się wydłużyć do nawet kilku tygodni. Takie opracowania inwentaryzacyjne mogą zająć nawet 2-3 miesiące, a gdy są to opracowania wielobranżowe nawet do 4 miesięcy. Wycena inwentaryzacji jest zatem zwyczajowo indywidualna i trudna do oszacowania z góry. Inna dokładność będzie bowiem inwentaryzacji koniecznej do rozbiórki obiektu, inna dla obiektu zabytkowego do renowacji, a jeszcze inna służącego do prostej przebudowy.

Cena inwentaryzacji architektonicznej

Podstawowy koszt inwentaryzacji architektonicznej budynku to około 20 zł za m2. Przy czym dla inwestora prywatnego jest to koszt brutto już z podatkami do zapłaty, natomiast dla firmy czy instytucji koszt netto, do którego należy doliczyć podatek VAT na poziomie 23% w większości przypadków. Oczywiście przy większych metrażach np. powyżej 1000 m2 koszt ten ulega pomniejszeniu i zryczałtowaniu. Inna również będzie stawka dla prostej hali przemysłowej, a inna dla XVIII wiecznej kamienicy. Inwentaryzacja i jej koszt zależą również od dodatków, które zamówi Klient i inwestor: szczegółowe elewacje z opisami i z materiałami, modele 3D w zależności od stopnia skomplikowania, inne dodatkowe materiały. Ceny zaczynają się zatem od 4000 zł za prosty dom jednorodzinny, a dochodzą nawet do 50000 zł za większe obiekty z usługami dodatkowymi.

Usługi dodatkowe w BIAMS

Całą naszą ofertę poznacie Państwo tutaj.

Zajmujemy się również, wraz ze współpracującą firmą usługami dodatkowymi mającymi na celu zobrazowanie budynku w 2D i 3D. Jest to skaning laserowy 3D – zarówno pomiary naziemne i lotnicze w celu wykonania pełnych dokumentacji architektoniczno-budowlanych budynków każdego typu.

Otrzymujemy dzięki temu precyzyjne (po wstępnej obróbce) pomiary takich budynków, jak: hale przemysłowe, obiekty zabytkowe, obiekty terenowe, obiekty mieszkalne zarówno nowe, jak i historyczne. Dzięki tej technologii można również otrzymać takie elementy, jak: pomiary mas ziemnych, inwentaryzację zieleni, analizę etapów budowy, elementy infrastrukturalne, obiekty podziemne.

W wyniku tych działań mamy do dyspozycji model 3D, chmurę punktów, pełne współrzędne wszystkich elementów, wybrane elementy niewidoczne i ukryte oraz wiele innych pomocnych narzędzi i materiałów inwentaryzacyjnych.