Tym razem mieliśmy za zadanie, dopasowanie do niewielkiej działki w śródmieściu miasta, budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w zabudowie pierzejowej, typu plomba, w okolicach łódzkiej manufaktury.

Żeby uzyskać korzystne i najbardziej odpowiadające nam warunki zabudowy, należy poprzeć wniosek, koncepcją architektoniczno-urbanistyczną z wizualizacjami.

Wnioski o warunki zabudowy

My architekci z pracowni BIAMS zawsze powtarzamy, iż, żeby uzyskać korzystne i najbardziej optymalne warunki zabudowy (decyzja o WZ, zwana wztką), należy poprzeć wniosek koncepcją architektoniczno-urbanistyczną. Pozwoli to przewidzieć dokładnie powierzchnię zabudowy, wysokość i ilość kondygnacji, ilość miejsc postojowych, a nawet wyliczyć PUM (powierzchnię użytkową mieszkań, tj. powierzchnię sprzedażową). W tym przypadku, jak w każdym innym, projekt poprzedziliśmy analizami urbanistycznymi, głównie ze względu na charakter zabudowy i na sąsiednie budynki, jak również na niewielkie rozmiary działek oraz istniejący na działce obiekt mieszkaniowo-usługowy.

Jego stan techniczny uniezasadniał jednak jego rozbudowę i nadbudowę. Brak piwnicy i dobrych fundamentów tylko podtrzymał nas w tej decyzji. A po dokładniejszych pomiarach i oględzinach, wiedzieliśmy już jaki powinien być kształt budynku. Prawo budowlane, aktualna mapa i rozporządzenia, normy w tym nasłonecznienia i zacienienia spowodowały narzucenie pewnych wymiarów i odległości, a co za tym idzie kształt i ogólną formę.

Koncepcje budynków wielorodzinnych

Wykonując wstępną analizę urbanistyczną zdecydowaliśmy wpierw o liczbie kondygnacji i wysokościach poszczególnych stref (część usługowa, część mieszkaniowa, dach) oraz o lokalizacji przejazdu bramnego. Nie bez znaczenia były tu budynki sąsiednie, ich wysokości, okapy, a nawet głębokości, gdyż nasz budynek ma dwie głębokości, w zależności od styku z daną granicą sąsiada. Dlatego od strony północnej nasz budynek jest szerszy, tam gdzie budynek sąsiedni jest szerszy, a od południa jest węższy, ze względu na wymiar budynku sąsiedniego.

Nasze koncepcje zawierają nie tylko bryłę 3D i wizualizacje, ale również rzuty kondygnacji, elewacje z kolorystyką, wyliczenie mieszkań, aranżację wybranego mieszkania, formę komunikacji, schematyczne przekroje, wizualizacje, często wykonywane jako wklejki w istniejące otoczenie, wstępny plan zagospodarowania terenu (PZT) oraz wspomniane wcześniej analizy, syntezy i bilanse. A całość poprzedzona jest zawsze wizją lokalną, oględzinami i licznymi rozmowami i propozycjami przed rozpoczęciem właściwych prac projektowych.

I koncepcja to nie tylko ładna bryła, ale również dopracowane rzuty, przemyślane rozkłady mieszkań oraz pieczołowicie zaprojektowane elewacje budynku dopasowane do otoczenia, sąsiedztwa i nawet okolicy, czy regionu. Nie bez znaczenia są też dla nas materiały, przyszłe wnętrza mieszkań, czy wygodne korytarze, windy i klatki schodowe. Nie zapominamy również o przepisach PPOŻ bardzo ważnych w tego typu obiektach oraz przepisach BHP i SanEpid, gdy pojawiają się w nich usługi, jak w tym przypadku.

Nowoczesna mieszkaniówka

Mimo dość restrykcyjnie narzuconych wymiarów, wysokości i powierzchni zabudowy, dążyliśmy w naszej pracowni architektonicznej do uzyskania niebanalnej i nowoczesnej formy budynku kubaturowego. Lokalizacja i wymiary prześwitu bramnego rozrzeźbiły bryłę nadając jej dynamicznego charakteru, wzmocnionego i podkreślonego białą ramą wieńczącą budynek z dwóch stron – z boku i z góry. Czarny cokół obłożony granitem na wysoki połysk, mieszczący usługi i reprezentacyjne wejście odcina się od reszty budynku powodując jego lewitację i wrażenie lekkiej formy. Mimo dość powtarzalnych kondygnacji i układu mieszkań na kondygnacjach 2-4 udało się zaprojektować nietypową elewację – elegancką i nowoczesną. Pomogły takie materiały jak wspomniany czarny granit, okładziny ze stali Corten (blachy kortenowskiej) oraz akcenty i płaszczyzny z grafitowego tynku. Zaproponowaliśmy również drugą bardziej powściągliwą wersję z drewnem elewacyjnym w kolorze złotych, białym tynkiem strukturalnym i gładkim oraz szarą cegłą klinkierową.

Biuro projektowe Łódź

Zatem jako doświadczone biuro architektoniczne, obyte w sprawach formalnych, jesteśmy w stanie kompleksowo zająć się terenem przyszłego Inwestora poczynając od analiz, oględzin, pomiarów i inwentaryzacji, poprzez koncepcje, wizualizacje, projekty architektoniczne i urbanistyczne, kończąc na uzyskaniu map zasadniczych (do celów lokalizacji), warunków zabudowy i warunków zasilania i /lub promes od gestorów sieci.

Całościowy pakiet koncepcja ogólna 2D i 3D z wizualizacjami, warunki zasilania, mapy oraz wniosek o warunki zabudowy zaczyna się już od 5900 zł brutto, a cały proces od podpisania zlecenia do złożenia wniosku trwa niecałe 6 tygodni. A jako doświadczeni architekci pomagamy i doradzamy na każdym etapie.

Taka dokumentacja pozwoli nie tylko uzyskanie warunków zabudowy, ale również ułatwi sprzedaż danej działki…

Zapraszam do kontaktu  architekt Marcin M. Sieradzki

tel. 512 38 25 98   mail: biuro@biams.pl    www.biams.pl