PRODUKTY I USŁUGI PRACOWNI PROJEKTOWEJ I BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Projekty budowlane, architektoniczne:

Projekty instalacyjne

 • projekty zewnętrzne (instalacje doziemne na terenie oraz przyłącza),
 • instalacyjne wewnętrzne (gaz, woda, kanalizacja)
 • instalacje elektryczne, odgromowe, nisko-prądowe (alarm, telefon, domofon, monitoring, telewizja przemysłowa, CCTV, instalacje domu inteligentnego, EIB)
 • instalacje nietypowe i PPOŻ (hydrantowe, tryskaczowe, SAP, DSO)
 • projekty kotłowni i węzłów cieplnych,
 • projekty budynków energooszczędnych, pasywnych i autonomicznych,
 • budynki inteligentne i zautomatyzowane,
 • uzgodnienia ZUD.

Obsługa budowy:

 • pomiary geodezyjne, geodezyjna obsługa budowy, terenu i inwestycji,
 • mapy do celów lokalizacyjnych, prawnych, mapy do celów projektowych, podziały nieruchomości, wytyczenie obiektu, inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
 • ekspertyzy o stanie technicznych, opinie o stanie technicznym
  i budowlanym, ekspertyzy budowlane rzeczoznawców,
 • analizy chłonności, studium wykonalności (również dla przebudów, nadbudów i rozbudów),
 • analizy terenu i obiektu pod względem przepisów, prawa budowlanego
  i możliwości inwestycyjnych, wyliczenie PUM,
 • kosztorysy, przedmiary, wyliczenia, uzyskiwanie ofert,
 • kierownictwo budowy i robót (pełne i ograniczone), inspektor nadzoru, nadzór inwestorski.

Dokumenty formalno-prawne:

 • decyzje o warunkach zabudowy,
 • decyzje środowiskowe,
 • decyzje o pozwoleniu na budowę,
 • decyzje zamienne, przepisanie decyzji,
 • pozwolenia na użytkowanie, oddanie do użytkowania,
 • zgłoszenia budowlane, obiekty bez pozwolenia na budowę,
 • uzgodnienia PPOŻ (z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),
 • uzgodnienia BHP (z rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy),
 • uzgodnienia SANEPID (bezpośrednio ze stacją epidemiologiczną
  lub rzeczoznawcą).

Adaptacje i zmiany:

 • przebudowy obiektów, zmiany elewacji, docieplenia (ocieplenia elewacji),
 • nadbudowy, zwiększenie ilości kondygnacji, adaptacje poddasza,
 • zmiany sposobu użytkowania budynków i ich części,
 • rozbudowy, zwiększenie powierzchni zabudowy,
 • rewitalizacje, konserwacje, restauracje, współpraca z konserwatorem zabytków.

Sprawy nietypowe:

 • sprawdzenia projektów architektonicznych i technicznych
  oraz budowlanych,
 • legalizacje, postępowania naprawcze,
 • rozbiórki obiektów na zgłoszenie lub pozwolenie na rozbiórkę,
 • samowole budowlane,
 • przeprowadzanie dowodów i wywiadów,
 • operaty szacunkowe, wycena nieruchomości,
 • rzeczoznawcy do spraw budowlanych, opinie, uzgodnienia, inne,
 • doradztwo budowlane, architektoniczne, specjalistyczne i techniczne.

Wnętrza:

 • koncepcje architektoniczne i wnętrzarskie,
 • inwentaryzacja architektoniczne,
 • warianty funkcjonalno-przestrzenne
 • aranżacje, adaptacje, przebudowy,
 • projekty wnętrz sklepów /retail, biur, mieszkań, shop-in-shop,
 • wnętrza pomieszczeń, projektowanie kuchni, projektowanie łazienek, projekty stref
 • dziennych, pokoi dziennych, projekty stref nocnych, sypialni, pokoi dziecka i innych pomieszczeń,
 • wizualizacje i renderingi, modele 3D,
 • współpraca z hurtowniami, sklepami, dostawcami,
 • Nadzór i koordynacja wykonawców i podwykonawców.

Obsługa inwestycji

 • relacje z urzędami, pełnomocnictwa
 • relacje z nadzorem budowlanym – powiatowym i wojewódzkim
 • nadzory autorskie i inwestorskie
 • inwestor zastępczy, generalny wykonawca, project manager
 • kierownictwo budowy i robót
 • odbiory częściowe i końcowe
 • wpisy do dziennika budowy
 • książka obiektu budowlanego
 • obsługa dokumentacji budowy

Dodatkowe:

 • projekty stoisk targowych, handlowych i usługowych,
 • projekty produktów, mebli, boxów, kiosków,
 • projekty POS, POSM, show-room’y,
 • projekty w galeriach handlowych wraz z relacjami,
 • detale budowlane i architektoniczne 2D i 3D,
 • projekty meblarskie, stolarskie i warsztatowe,
 • projekty graficzne, modele 3D (budynki, otoczenie, urbanistyka, produkty, POS),
 • rysunki techniczne 2D i 3D, rzuty, przekroje, rysunki pomocnicze i odręczne,
 • projektowanie urbanistyczne, zagospodarowanie przestrzenne,
 • grafika 2D i 3D, fotografia architektoniczna (wnętrz i zewnętrza)
 • projekty brandingowe, marketingowe, komunikacyjne,
 • wizualizacja, szkice, renderingi, wizualizacje fotorealistyczne.

Działamy w województwie łódzkim, mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim w miastach takich,
jak: Łódź, Warszawa, Kraków, Poznań, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot), również za granicą.