Pięciokondygnacyjny blok wielorodzinny typu apartamentowiec
na działce przy ulicy Zgierskiej w Łodzi (Łódź – Bałuty)

Projekt pełnobranżowy zawierał następujące opracowania:

 • koncepcja architektoniczna w wizualizacjami
 • analizy terenu i okolicy
 • nowe zamienne warunki zabudowy
 • przedmiary do koncepcji wraz ze wstępnym kosztorysem i wyliczeniem kosztów
 • szczegółowy opis techniczny
 • projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem otoczenia i odwodnienia terenu
 • projekt wjazdu /zjazdu wraz z projektem utwardzeń, dojść i dojazdów
 • projekt parkingu podziemnego wielostanowiskowego
 • informację o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia
 • informację PPOŻ wraz z uzyskaniem odstępstw na drogę pożarową
 • projekt stref PPOŻ
 • projekt konstrukcyjny budowlano-wykonawczy
 • projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z przepompownią
 • projekt wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
 • projekty instalacji wewnętrznej gazu, wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania; instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej; kotłowni gazowej; instalacji doziemnej na terenie: wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej; instalacji wewnętrznej linii zasilającej elektrycznej
 • Projekt instalacji elektrycznej: instalacje zasilania (gniazda 230V i 400V, tablice, zasilanie urządzeń), instalacja oświetlenia (parking, części wspólne, mieszkania, usługi)
 • Projekt instalacji niskoprądowej: domofonowa, alarmowa (mieszkania i usługi)
 • Projekty instalacji teletechnicznych: telefon, Internet, sieć komputerowa, RTV, SAT

Projekt budowlany pełnobranżowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obiekt składa się z dwóch głównych brył – pierwszej w kształcie litery L, równoległej krótszym bokiem do ulicy Zgierskiej, a dłuższym do ulicy Sikorskiego. Druga bryła – bryła tylna dto wyższy prostopadłościan którego dłuższy bok jest równoległy do ulicy Zgierskiej. Dwie bryły tworzą swoistą podkową, tworząc mały dziedziniec po południowej stronie.

Dodatkowo główna bryła w kształcie litery L posiada zmienną formę poszczególnych kondygnacji. Przyziemie budynku jest cofnięte względem głównej elewacji tworząc podcień. Także część wjazdowa zaprojektowana pod budynkiem – niejako w bryle jest oddzielnym elementem cofniętym względem elewacji głównej. Kolejne trzy kondygnacje są niemal powtarzalne i stanowią wspomniane wcześniej nadwieszenie. Ostatnia kondygnacja jest znów cofnięta i tworzy się obwodowy taras. W ten sposób trzy kondygnacje są wystającym elementem, swoistym wykuszem. Dzieje się tak ze strony północnej jak i zachodniej od strony Zgierskiej. Narożnik działki i podkreślenie charakteru skrzyżowania i ronda jest wydobyte poprzez bryłę która zaczyna się od przyziemie i  dochodzi aż do samego dachu, nie zmieniając swej tektoniki na żadnej z kondygnacji. W ten sposób podcienie są schowane i dochodzą do tej bryły tak jak główna elewacja i tarasy. Podkreślona jest ona dodatkowo balkonami i elewacją drewnianą. Lekkości całej bryle frontowej nadaje wielospadowy dach nad ostatnią kondygnacją, który otacza cały obiekt.

Bryła tylna natomiast dużo cięższa w swym odbiorze stanowi niemal jednolity prostopadłościan. Jedynie na parterze jest mały podcień (około 1m) nad wjazdami do garaży poprzez wysunięcie kolejnych górnych ścian. Nad tą bryłą zaprojektowano zielony dach pogrążony za wysokimi attykami. W ten sposób bryła frontowa z dachem wielospadowym dochodzi do wyższej i szerszej bryły tylnej. Dodatkowo monumentalność bryły tylnej podkreślona jest boniami w bardzo ciemnym kolorze.

Parking podziemny znajduje się niemal pod całym terenem będącym przedmiotem opracowania. Wjazd na parking odbywa się pod nadwieszoną częścią z kolejnymi kondygnacjami. Wejścia do usług znajdują się z podcieni, podobnie jak główne wejście do budynku. Od strony dziedzińca znajduje się mało wejść – głównie wejścia zapleczowe. Winno się tu znaleźć dużo zieleni, gdyż większość mieszkań – a przede wszystkim ich strefy dzienne zwrócone są właśnie na ten dziedziniec.

Cały budynek jego forma i bryła jest wynikiem dużego wykorzystania działki przy równocześnie bardzo ciekawej, niejednolitej i nowoczesnej architekturze. Z podkreśleniem najważniejszych elementów jak narożnik, wjazd na działkę oraz część wejściowa. Oraz oczywiście z dużym naciskiem na funkcjonalność mieszkań i ich różnorodność.

W przyziemiu budynku stanowiącym niemal całą część podziemną terenu – obu działek znajduje się parking podziemny. Jego główną część stanowi płyta parkingu z miejscami postojowymi w ilości 32 sztuk. Na kondygnacji podziemnej znajdują się również skomunikowane komórki lokatorskie w ilości 25 sztuk .Mamy tu także trzy pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenie porządkowe. Do części podziemnej schodzi klatka schodowa i winda, które to obsługują wszystkie kondygnacje budynku. Na parkingu zarówno przed windą i przed klatką zaprojektowano przedsionki zgodnie z wymaganiami.

W przyziemiu budynku mamy wjazd z rampą na parking podziemny oraz część usługową i wejściową. W bryle tylnej znajdują się natomiast pojedyncze garaże jednostanowiskowe w ilości 7 sztuk. Zaprojektowano tu dwie usługi typu open space do dowolnej aranżacji i konieczne do zaadaptowania. Część wejściowa składa się z przedsionka, do którego będzie ogólny dostęp i będą w nim zlokalizowane skrzynki na listy oraz domofon – instalacja przyzywowo – dzwonkowa do mieszkań. Zaprojektowano także obszerną komunikację z dostępem do windy i klatki schodowej.

Piętro 1., 2. i 3. Są niemal identyczne w swym rozkładzie. Drobne różnice wynikać mogą, oprócz oczywiście z rzędnej danej kondygnacji, ze zmieniającej się ilości pionów oraz niewielkie zmiany lokalizacji otworów (okna) na poszczególnych kondygnacjach. Każde mieszkanie posiada duży balkon. Na każdej kondygnacji znajduje się sześć mieszkań cztery w bryle L oraz dwa większe w tylnej bryle wysokiej. Układ komunikacyjny zaprojektowano jako korytarzowy, w którym korytarz biegnie wzdłuż ściany północnej i pomiędzy poszczególnymi mieszkaniami.

Ostatnia kondygnacja jest nieco inna poprzez cofnięcie elewacji i obwodowe tarasy. Mamy tu trzy mieszkania w bryle frontowej inne niż na kondygnacjach poniżej oraz dwa mieszkania w bryle tylnej tożsame z tymi poniżej. Na tej kondygnacji znajduje się też kotłownia. Korytarz komunikacyjny biegnie z drugiej strony klatki schodowej przez co nie jest doświetlony jak na kondygnacjach poniżej. Inność tej kondygnacji polega też na tym, że wielospadowy dach ją wieńczący czyni z niej kondygnację poddasza, mimo niewielkich spadków dachu.

 

 

Dane techniczne

TEREN
Nazwa /kondygnacja /pomieszczeniePowierzchnia [m2]Uwagi
Teren – działki Zgierska 187 i 1891475,69Suma dwóch /obu
Powierzchnia zabudowy404,95 
Utwardzenia831,54Łącznie
Zieleń239,20Tylko przyziemie

 

POWIERZCHNIE CAŁKOWITE
Nazwa /kondygnacja /pomieszczeniePowierzchnia [m2]Uwagi
Kondygnacja -1 – podziemie1367,32 
Kondygnacja 1 – przyziemie 0469,52 
Kondygnacja 2 – piętro 1.613,40 
Kondygnacja 3 – piętro 2.613,40 
Kondygnacja 4 – piętro 3.613,40 
Kondygnacja 5 – piętro 4.585,75 
RAZEM NADZIEMNE2895,47KOND. 1. – 5.
RAZEM4262,79 

 

POWIERZCHNIE NETTO
Nazwa /kondygnacja /pomieszczeniePowierzchnia [m2]Uwagi
Kondygnacja -1 – podziemie1138,83 
Kondygnacja 1 – przyziemie 0309,06 
Kondygnacja 2 – piętro 1.423,10 
Kondygnacja 3 – piętro 2.422,12 
Kondygnacja 4 – piętro 3.420,94 
Kondygnacja 5 – piętro 4.376,94 
RAZEM NADZIEMNE1952,16KOND. 1. – 5.
RAZEM3090,99 

 

 

KUBATURA NETTO
Nazwa /kondygnacja /pomieszczenieKubatura [m3]Uwagi
Kondygnacja -1 – podziemie3017,89 
Kondygnacja 1 – przyziemie 01375,32 
Kondygnacja 2 – piętro 1.1121,21 
Kondygnacja 3 – piętro 2.1118,62 
Kondygnacja 4 – piętro 3.1157,58 
Kondygnacja 5 – piętro 4.1074,27 
RAZEM NADZIEMNE4847,00KOND. 1. – 5.
RAZEM7864,89 

 

POWIERZCHNIE NETTO
Nazwa /kondygnacja /pomieszczeniePowierzchnia [m2]Uwagi
Kondygnacja -1 – podziemie1138,83 
Pomieszczenia ogólne1059,74Z komunikacją
         W tym płyta parkingu995,15 
         W tym komórki lokatorskie79,09 
Kondygnacja 1 – przyziemie 0309,06 
Pomieszczenia ogólne66,82Z komunikacją
Garaże jednostanowiskowe97,16Siedem sztuk
Powierzchnia użytkowa usług

(bez komunikacji, pom. hig. – sanit., pom. tech. i gosp.) – do podatków i urzędów

145,08To samo, bo open space
Powierzchnia sprzedażowa usług

(powierzchnia netto wszystkich pomieszczeń)

145,08To samo, bo open space
Kondygnacja 2 – piętro 1.423,10 
Pomieszczenia ogólne47,86Z komunikacją
Powierzchnia użytkowa mieszkań

(bez komunikacji, pom. hig. – sanit., pom. tech. i gosp.) – do podatków i urzędów

281,31 
Powierzchnia sprzedażowa mieszkań

(powierzchnia netto wszystkich pomieszczeń w danym mieszkaniu)

375,24 
Kondygnacja 3 – piętro 2.422,12 
Pomieszczenia ogólne47,86Z komunikacją
Powierzchnia użytkowa mieszkań

(bez komunikacji, pom. hig. – sanit., pom. tech. i gosp.) – do podatków i urzędów

280,81 
Powierzchnia sprzedażowa mieszkań

(powierzchnia netto wszystkich pomieszczeń w danym mieszkaniu)

374,26 
Kondygnacja 4 – piętro 3.420,94 
Pomieszczenia ogólne47,86Z komunikacją
Powierzchnia użytkowa mieszkań

(bez komunikacji, pom. hig. – sanit., pom. tech. i gosp.) – do podatków i urzędów

280,21 
Powierzchnia sprzedażowa mieszkań

(powierzchnia netto wszystkich pomieszczeń w danym mieszkaniu)

373,08 
Kondygnacja 5 – piętro 4.376,94 
Pomieszczenia ogólne43,15Z komunikacją
Powierzchnia użytkowa mieszkań

(bez komunikacji, pom. hig. – sanit., pom. tech. i gosp.) – do podatków i urzędów

250,66 
Powierzchnia sprzedażowa mieszkań

(powierzchnia netto wszystkich pomieszczeń w danym mieszkaniu)

333,79 
RAZEM NADZIEMNE1952,16KOND. 1. – 5.
RAZEM3090,99 

 

PODSUMOWANIA
Nazwa /kondygnacja /pomieszczeniePowierzchnia [m2]Uwagi
Komunikacja250,67 
Powierzchnia użytkowa usług

(bez komunikacji, pom. hig. – sanit., pom. tech. i gosp.) – do podatków i urzędów

145,08To samo, bo open space
Powierzchnia sprzedażowa usług

(powierzchnia netto wszystkich pomieszczeń)

145,08To samo, bo open space
Powierzchnia użytkowa mieszkań

(bez komunikacji, pom. hig. – sanit., pom. tech. i gosp.) – do podatków i urzędów

1092,99 
Powierzchnia sprzedażowa mieszkań

(powierzchnia netto wszystkich pomieszczeń w danym mieszkaniu)

1456,37