Uzupełnieniem działalności i oferty naszego biura projektowego są – oprócz samych opracowań architektonicznych, urbanistycznych, budowlanych i instalacyjnych – wykonywanie zamówień specjalnych i nietypowych oraz indywidualnych opartych o nowoczesne programy komputerowe, modelowanie 3D oraz łączenie nowoczesnych technologii z optymalizacją pracy zespołu i licznych podwykonawców.

Inwentaryzacje architektoniczne 2D i 3D

Wykonujemy modele 3D budynków istniejących wraz z wizualizacjami (renderingami komputerowymi) – zarówno budynków nowoczesnych, jak i historycznych. Wykonujemy inwentaryzacje (pomiary budynków z natury wraz z wprowadzeniem do komputera) zarówno w formie 2D oraz 3D, z bryłą budynku i interaktywnym modelem. Pozwala to na ukazanie wad i zalet obiektu, możliwości przebudów, nadbudów i rozbudów oraz pokazuje zależności w bryle budynku. A interaktywny model pozwala na pełne zobrazowanie kilku koncepcji na raz, w celu bardziej optymalnego wyboru właściwego wariantu projektowego. Mając bryłę 3d obiektu budowlanego czy budowli, możemy również łatwiej zanalizować przekroje i elewacje obiektu w celu sprawdzenia wysokości, kubatur, ilości ścian i podłóg oraz zależności między nimi, co dalej może służyć do dodatkowych i skomplikowanych obliczeń, zestawień i wykazów. Współpracujemy również z firmą zajmującą się skanem 3D w celu pełnego i realistycznego modelu wirtualnego budynku, terenu, czy wnętrza.

Architektoniczne i techniczne wsparcie inwestora

Modele 3D i wizualizacje (renderingi komputerowe)

Jesteśmy w stanie wymodelować również budynki projektowane na podstawie rzutów i elewacji 2D, w celu późniejszego wykonania modelu lub /i wizualizacji oraz na przykład projektu otoczenia. Możemy wykonać pomiary z natury i inwentaryzacje w celu wykonania obiektów przestrzennych w 2D i w 3D w programach BIM, CAD /CAM, dzięki wielu firmom współpracującym.

Mogą być to nie tylko bryły, pomieszczenia, przestrzenie, ale również modele mebli, przeprowadzenia instalacji wewnętrznych w celu uniknięcia kolizji, czy modele urbanistyczne pozwalające na analizy obszarów, czy terytoriów. Oraz  modele najdrobniejszych elementów, czyli detali architektonicznych, budowlanych, konstrukcyjnych, technicznych i instalacyjnych w budynku.

Możemy również ukazać etapy wykończenia wnętrz, czy budowy domu na interaktywnych modelach, szkicach i wizualizacjach, które mogą posłużyć do licznych publikacji, książek, artykułów, katalogów, ulotek i broszur.

Zarówno dla firm produkujących materiały budowlane i wykończeniowe oraz chemię budowlaną, jak i dla wykonawców, podwykonawców, używających tych produktów. Opracowania takie mogą pomóc w pracy również przedstawicielom handlowym, doradcom i innym pracownikom. A dla ekspertów i naukowców mogą być użyteczne jako wsparcie rysunkowe i obrazujące zawiłe opisy.

Renderingi i schematy trójwymiarowe

Wykonujemy nie tylko modele całych obiektów, otoczenia, ale również modele dla potrzeb wnętrz i aranżacji. Możemy wykonać modele i wizualizacje pojedynczych pomieszczeń, jak pokoi dziennych (salonów), czy kuchni lub łazienek, jak również renderingi i bryły całych stref, dziennych czy nocnych.

Nie obce są nam modele 3D detali architektonicznych i projektowych. Opracowujemy również takie detale w trójwymiarze i przedstawiamy w formie czytelnych i kolorowych plansz, wizualizacji, schematów i szkiców.

Wizualizacje fotorealistyczne

Wykonujemy również wizualizacja fotorealistyczne z modelowanym całym terenem i otoczeniem lub jako wklejki w istniejące zdjęcia i teren ze stanem istniejącym w różnych porach roku.

Rysunki do katalogów, ulotek

Działaliśmy dla takich firm, jak Atlas, Budomal, Atal wykonując prace projektowe w formie doradztwa, wizualizacji, katalogów, pakietów wnętrz, rysunków 2D i 3D do ulotek, broszur, kart technicznych. Wykonywaliśmy również ilustracje i rysunki 2D i 3D, w tym skomplikowanych detali architektonicznych i budowlanych, do czasopism i poradników.

Projekty 3D domów i budynków mieszkaniowych

By sprostać nietypowym i często ciekawym potrzebom oraz prośbom naszych Klientów wykonywaliśmy modele domów i budynków w 3D, nie tylko w stanie wykończonym, ale również w stanie surowym, jak i deweloperskim. I  dotyczyło to zarówno budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jak i budynków wielorodzinnych – mieszkalnych deweloperskich i apartamentowców. Miało to także na celu ukazanie procesu inwestycyjnego oraz konieczności przedstawienia etapowania prac na budowie przy realizacji dużych budynków mieszkalnych zarówno jedno- jak i wielorodzinnych.

Projekty wykonawcze, warsztatowe i detale architektoniczne

Nasze biuro architektoniczne wykonuje również projekty budowlano-wykonawcze, wykonawcze i warsztatowe. Jesteśmy w stanie wykonać książki detali do projektu budowlanego, czy projekty wykonawcze do projektów budowlanych i typowych uszczegóławiając ogólne rysunki i schematy, by można je było zrealizować na budowie.

Dzięki bogatemu warsztatowi projektowemu i dużemu doświadczeniu naszych architektów, nasze projekty wykonujemy szczegółowo i dokładnie oraz bardzo jakościowo. Wiele lat doświadczenia, kursy, szkolenia i edukacja u najlepszych specjalistów i ekspertów sprawiły, że jesteśmy w stanie doradzić na każdym etapie budowy i procesu inwestycyjnego.

Projekty mebli i zabudów

Wykonujemy również projekty warsztatowe do projektów wnętrz i aranżacji, w tym projekty zabudów, mebli i innych form architektonicznych i architektury wnętrz oraz aranżacji.

Dla deweloperów i inwestorów
dla budownictwa mieszkaniowego

Zapraszamy do współpracy również deweloperów i inwestorów firmowych oraz osoby posiadające budynki wielorodzinne mieszkalne. Możemy wykonać pomiary mieszkań, wydzielenia i wyodrębnienia lokali lub projekty ich połączeń, karty katalogowe oraz wariantowe rzuty funkcjonalne 2D mieszkań. Możemy sporządzić pakiety wykończenia wnętrz pod klucz. Od A do Z możemy przygotować foldery lub katalogi inwestycji wraz z wizualizacjami 3D zewnętrza i wnętrz lub foldery gotowej inwestycji ze zdjęciami. Jesteśmy również w stanie zaprojektować mieszkania pokazowe i części wspólne. Pomożemy w opracowaniu kart katalogowych mieszkań gotowych lub mieszkań pokazowych oraz przygotować prezentacje folderów i ulotek dla inwestycji zakończonych lub w trakcie budowy. Spacery 3D, inwentaryzacje 3D oraz VR to również nowoczesne technologie, które możemy zaoferować swoim Klientom we współpracy ze znanymi i prężnie działającymi agencjami reklamowymi, z którymi współpracujemy stale od kilkunastu lat.

Podsumowanie działalności biura projektowego Łódź

Kompleksowa obsługa Klienta, Dewelopera i Inwestora

Zatem dzięki zbudowanemu – przez lata kooperacji i współpracy – zespołowi specjalistów, wizualizatorów, grafików 2D i 3D, architektów, dekoratorów i projektantów wnętrz możemy sprostać niemal każdemu zadaniu. Nasi architekci z Łodzi wykonają wszelkie prace architektoniczne, graficzne i wizualizacyjne w celu uzupełnienia oferty pracowni architektonicznej i biura projektowego.

Zapraszamy do współpracy Klientów prywatnych, firmowych i instytucjonalnych…

BIAMS – architektura, budownictwo, nadzory