Zakresem prac dla tego projektu były: inwentaryzacja architektoniczna, inwentaryzacja konstrukcyjna, opinia o stanie techniczny, ekspertyza techniczna, odkrywki, ekspertyza kominiarska, warianty funkcjonalno – przestrzenne 2D, koncepcja architektoniczna z wizualizacjami,

projekt budowlany, projekt architektoniczny, projekt pełnobranżowy, projekt techniczny, projekt architektury, konstrukcji, instalacji: wodociągowo-kanalizacyjnej, ogrzewania, elektryki i gazu, projekty instalacji zewnętrznych i przyłączy, projekt wymiany więźby dachowej i nowego dachu,

projekt wzmocnienia i przebudowy stropu, projekt nowej klatki schodowej, projekt wzmocnienia ścian, projekt kominów i ich ocieplenia, projekt docieplenia, projekt kolorystyki i elewacji, projekt wentylacji i ogrzewania, projekt otoczenia, relacje z urzędem dla miasta Pruszków, województwo mazowieckie, uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie niezbędnych dokumentów i załączników, uzyskanie warunków zabudowy na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę, wydzielenie lokali mieszkalnych – projekt wydzielenia na dwa lokale oraz nadzór autorski i pomoc w odbiorach, pomoc w prowadzeniu dokumentacji budowy, czuwanie nad sprawnym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Metamorfoza dworku w Brwinowie
pod Warszawą – projekt branżowy

Budynek mieszkalny jednorodzinny z początku XX wieku położony w Brwinowie, powiat pruszkowski był w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowa tego domu z poddaszem nieużytkowym na dom w poddaszem użytkowym wymagała wzmocnienia ścian, wymiany więźby drewnianej oraz nowej klatki schodowej, jak również projektu okien dachowych i lukarn. Przebudowa zakładała również wymianę posadzek, instalacji , tynków i innych zniszczonych elementów. Nadbudowa była związana z lekkim podniesieniem kalenicy w związku z dociepleniem nowej więźby. Rozbudowa dotyczyła natomiast projektowanego ganku oraz tarasu, jak również powiększenia powierzchni zabudowy spowodowanej dociepleniem ścian i okapami dachu. W części obiektu wymieniono stolarkę okienną, założono nowe pokrycie dachowe z blachy – blachodachówki. Wykonano także wykopy w celu izolacji fundamentów. Zasypano część piwnic. Dzięki pracom projektowym architekta z Łodzi oraz pracom budowlanym uzyskano dom całoroczny z poddaszem, z dwoma lokalami mieszkalnymi. Mimo, że obiekt był trudny i nietypowy, udało się pracowni projektowej i architektonicznej podołać temu zadaniu.