Przedstawiamy realizację wykonaną w oparciu o obszerny projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy kamienicy śródmiejskiej w Łodzi położony przy ulicy Sienkiewicza 53 zrealizowany we współpracy
i w koordynacji z Sommo Sp. z o. o. Zakresem prac tej modernizacji
wraz z konserwacją były liczne dokumenty wstępne, formalno-prawne
oraz liczne sprawy urzędowe…

Były to m.in.

 • uzyskanie warunków zabudowy wraz z dostosowaniem do warunków, w późniejszym etapie dostosowanie do planu miejscowego (planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia);
 • szkice sytuacyjne, lokalizacyjne, analizy terenu i okolicy;
 • analizy pod względem możliwości komunikacyjnych i infrastrukturalnych dla terenu i budynków;
 • projekt zabezpieczeń budynku przed dalszą degradacją wraz z projektem wzmocnień;
 • koncepcja prac konserwatorskich wraz z koncepcyjnym projektem elewacji;
 • badania tynków wraz z badaniami kolorystyki i badaniami strytograficznymi oraz odkrywkami konserwatorskimi i konstrukcyjnymi;
 • pełne opracowania konserwatorskie wraz z dokumentacją konserwatorską;
 • stała współpraca z miejskim konserwatorem zabytków w Łodzi oraz z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
 • projekt przebudowy budynku frontowego;
 • projekt rozbudowy i nadbudowy oficyn;
 • projekt przebudowy i modernizacji budynku tylnego;
 • projekty urbanistyczne, architektoniczne, budowlane, branżowe, pełnobranżowe, instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne (w tym przyłącza i węzeł cieplny) w fazie budowlanej i wykonawczej;
 • pełna ekspertyza techniczna i opinia o stanie technicznym budynków;
 • zmiany sposobu użytkowania z poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe budynku frontowego i tylnego;
 • pełna ekspertyza ds. zabezpieczeń PPOŻ wraz z uzyskaniem odstępstw dla budynków od przepisów pożarowych;
 • projekt elewacji kamienicy, projekt kolorystyki, projekt podwórka, projekt wnętrz części wspólnych, projekt konserwacji i restauracji klatek schodowych.

Firma BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki z Łodzi reprezentowana przez architekta z uprawnieniami Marcina Sieradzkiego zajmie się nawet bardzo trudnymi realizacjami w tym rewitalizacjami, modernizacjami i konserwacją kamienic, w tym śródmiejskich i w zabudowie plombowej, jak również zabytkami. Nasze biuro projektowe zajmie się również relacjami z urzędem, współpracą z konserwatorem zabytków oraz działaniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracyjnymi.