Klienci BIAMS

PRYWATNI
FIRMOWI
DEWELOPERZY
INSTYTUCJONALNI
POZOSTALI

 

 

PRODUKTY I USŁUGI PRACOWNI PROJEKTOWEJ I BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Projekty budowlane, architektoniczne:

Projekty instalacyjne:

 • projekty zewnętrzne (instalacje doziemne na terenie oraz przyłącza),
 • instalacyjne wewnętrzne (gaz, woda, kanalizacja)
 • instalacje elektryczne, odgromowe, nisko-prądowe (alarm, telefon, domofon, monitoring, telewizja przemysłowa, CCTV, instalacje domu inteligentnego, EIB)
 • instalacje nietypowe i PPOŻ (hydrantowe, tryskaczowe, SAP, DSO)
 • projekty kotłowni i węzłów cieplnych,
 • projekty budynków energooszczędnych, pasywnych i autonomicznych,
 • budynki inteligentne i zautomatyzowane,
 • uzgodnienia ZUD.

Obsługa budowy:

 • pomiary geodezyjne, geodezyjna obsługa budowy, terenu i inwestycji,
 • mapy do celów lokalizacyjnych, prawnych, mapy do celów projektowych, podziały nieruchomości, wytyczenie obiektu, inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
 • ekspertyzy o stanie technicznych, opinie o stanie technicznym i budowlanym, ekspertyzy budowlane rzeczoznawców,
 • analizy chłonności, studium wykonalności (również dla przebudów, nadbudów i rozbudów),
 • analizy terenu i obiektu pod względem przepisów, prawa budowlanego i możliwości inwestycyjnych, wyliczenie PUM,
 • kosztorysy, przedmiary, wyliczenia, uzyskiwanie ofert,
 • kierownictwo budowy i robót (pełne i ograniczone), inspektor nadzoru, nadzór inwestorski.

Dokumenty formalno-prawne:

 • decyzje o warunkach zabudowy,
 • decyzje środowiskowe,
 • decyzje o pozwoleniu na budowę,
 • decyzje zamienne, przepisanie decyzji,
 • pozwolenia na użytkowanie, oddanie do użytkowania,
 • zgłoszenia budowlane, obiekty bez pozwolenia na budowę,
 • uzgodnienia PPOŻ (z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),
 • uzgodnienia BHP (z rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy),
 • uzgodnienia SANEPID (bezpośrednio ze stacją epidemiologiczną lub rzeczoznawcą).

Adaptacje i zmiany:

 • przebudowy obiektów, zmiany elewacji, docieplenia (ocieplenia elewacji),
 • nadbudowy, zwiększenie ilości kondygnacji, adaptacje poddasza,
 • zmiany sposobu użytkowania budynków i ich części,
 • rozbudowy, zwiększenie powierzchni zabudowy,
 • rewitalizacje, konserwacje, restauracje, współpraca z konserwatorem zabytków.

Sprawy nietypowe:

Wnętrza:

Obsługa inwestycji:

Dodatkowe /pozostałe:

 • projekty stoisk targowych, handlowych i usługowych,
 • projekty produktów, mebli, boxów, kiosków,
 • projekty POS, POSM, show-room’y,
 • projekty w galeriach handlowych wraz z relacjami,
 • detale budowlane i architektoniczne 2D i 3D,
 • projekty meblarskie, stolarskie i warsztatowe,
 • projekty graficzne, modele 3D (budynki, otoczenie, urbanistyka, produkty, POS),
 • rysunki techniczne 2D i 3D, rzuty, przekroje, rysunki pomocnicze i odręczne,
 • projektowanie urbanistyczne, zagospodarowanie przestrzenne,
 • grafika 2D i 3D, fotografia architektoniczna (wnętrz i zewnętrza)
 • projekty brandingowe, marketingowe, komunikacyjne,
 • wizualizacja, szkice, renderingi, wizualizacje fotorealistyczne.

Działamy w całej Polsce, w województwach: łódzkim, mazowieckim, małopolskim oraz wielkopolskim i innych; w miastach takich, jak: Łódź, Warszawa, Kraków, Poznań, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot); również za granicą.