Jednym z trudniejszych budynków mieszkalnych wielorodzinnych zarówno do zaprojektowania jak i późniejszego wykonania wraz z pracami budowlanymi jest kamienica śródmiejska. Zazwyczaj projekt jej przebudowy łączy się również z nadbudowami na przykład przy zmianie sposobu użytkowania ostatniej kondygnacji z poddasza nieużytkowego na użytkowe, mieszkalne, jak również z rozbudową gdy mówimy o dobudowie oficyn, a czasem nawet dobudowie /rozbudowie budynku frontowego.

Rewitalizacja i modernizacja kamienicy śródmiejskiej w Łodzi

Jednym z takich obiektów była kamienica położona przy ulicy Sienkiewicza
w Łodzi, której projekt kompleksowy, kilkuetapowy, mieliśmy przyjemność realizować przy współpracy z firmą Sommo Sp. z o. o. Pierwszym etapem była przebudowa budynku frontowego wraz z modernizacją i konserwacją elewacji frontowej, wymianą stropów oraz renowacją i remontem dachu mansardowego. Restauracji poddano także zabytkowe klatki schodowe, zabytkowe drzwi oraz dostosowano wejścia. Zaprojektowano przestronne, klasyczne i wygodne mieszkania na froncie.

Drugim etapem była rozbudowa i nadbudowa oficyn wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku frontowego. Zmianę przeznaczenia na część mieszkalną umożliwiło zaprojektowanie nowoczesnych wind w nowych budynkach. Dzięki piwnicom udało się zlokalizować komórki lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze oraz węzeł cieplny i pomieszczenia przyłączy.

Ostatnim trzecim etapem był projekt przebudowy budynku tylnego – starej drukarni z przeznaczeniem na nowoczesne mieszkania typu soft-lofty. Tutaj również poddasze zostanie zaadaptowane na nowoczesne i duże mieszkania w stylu pracowni, dzięki pozwoleniu o zmianie sposobu użytkowania. Duże okna i wysokie mieszkania zapewniają niepowtarzalny klimat i umożliwiają stworzenie ciekawych przestrzeni łącznie z możliwością wykonania antresoli.

Brak wjazdu przez stylizowany i historyzujący przejazd bramny umożliwił wykonanie zielonego podwórka z utwardzeniami, rabatami oraz roślinnością i zielenią.

Budynek wielorodzinny Łódź

Innym projektem tego typu zaprojektowanym w podobnym czasie we współpracy z pracownią Sommo Sp. z o. o. był kompleks wielorodzinny zaprojektowany w strefie śródmiejskiej przy ulicy Skłodowskiej-Curie. W tym przypadku budynek tylny wraz z oficyną został przebudowany i nadbudowany oraz rozbudowany o kaskadowe tarasy. A zespół uzupełnił nowoczesny pięciokondygnacyjny budynek frontowy z usługami w parterze.

Oba budynki posiadają nowoczesne windy. A w podziemiu budynku tylnego zaprojektowano małe SPA z siłownią, szatnią i gabinetem masażu służące mieszkańcom. Na przyziemiu oprócz usług i małych lokali usługowych mamy rowerownię, komórki lokatorskie i inne pomieszczenia gospodarcze i garaż z miejscem dla niepełnosprawnego. A z niektórych mieszkań mamy duże balkony lub obszerne tarasy. Nowoczesna elewacja budynku frontowego, ze szklanymi balustradami, kamiennymi okładzinami oraz centralnym wykuszem zestawiona jest z bardziej klasycznym podwórkiem z oknami z ozdobnymi, obwodowymi gzymsami oraz boniowanymi fragmentami elewacji. Wyróżniono również część istniejącą oraz nadbudowaną w celu poszanowania istniejącej tkanki miejskiej. Mimo, niewielkich rozmiarów podwórka zaprojektowano je pieczołowicie i z dbałością o detal. Dużo zieleni, rabaty, ażurowe dojścia oraz liczne nasadzenie powodują wysoką jakość przestrzeni.

Projekty kamienic Łódź i modernizacja zabytkowych budynków

Projektowanie budynków mieszkalnych i wielorodzinnych wymaga zatem ogromnego warsztatu od projektanta i architekta, jak również ogromnej znajomości przepisów prawnych, zarówno z prawa budowlanego, jak i przepisów lokalnych oraz prawa o nieruchomościach, planowaniu przestrzennym, ustawie o zabytkach.

Oprócz oczywistych projektów budowlanych instalacyjnych, architektonicznych, urbanistycznych i konstrukcyjnych wymagane były opracowania konserwatorskie, badania tynków i badania stratygraficzne, ekspertyzy konstrukcyjne i pożarowe, odstępstwa od wymagań przeciwpożarowych, projekty wykonawcze i warsztatowe wraz ze wszystkimi detalami i zestawieniami, projekty elewacji, kolorystyki i wnętrz wykonane we współpracy z łódzkim i wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Wizualizacje opracowane przez Sommo Sp. z o. o.

Zapraszamy do współpracy deweloperów, pracownie architektoniczne oraz klientów prywatnych, firmowych i instytucjonalnych

Architekt i projektant z Łodzi Marcin M. Sieradzki